Offentlig høring i forbindelse med nedlæggelse og nedklassificering af offentlig sti i Ramløse

Byrådet i Gribskov Kommune har den 12. marts 2019 truffet foreløbig beslutning, om at nedlægge det offentlige vejareal /offentlige sti, der er beliggende mellem Kirsebærhaven nr. 2 og nr. 35. Arealet er registreret som offentlige vejareal, udskilt som litra 7000q.

Vejlovens 8 ugers høringsperiode for beslutning om nedlæggelse af omhandlende vejareal fastsættes til den 20. maj 2019. Jeres evt. indsigelse til kommunens beslutning om nedlæggelse og nedklassificering til privat fællesvej, bedes indeholde en begrundelse med henblik på vores endelige stillingtagen til, om vejarealet kan nedlægges og opretholdes som privat fællesvej. Indsigelser bedes sendes til tms@gribskov.dk.

Hvis du har spørgsmål til denne høring, er du velkommen til at kontakte Torsten Forsberg på mail tfors@gribskov eller tlf. 7249 6852.

Se høringsnotat