Offentlig høring vedr. nedlæggelse af offentlig vej - parkeringsareal ved Rådhusvej

Byrådet i Gribskov Kommune har truffet foreløbig beslutning om at nedlægge det offentlige vejareal, der er del af parkeringsareal ved Rådhusvej. Høringsfrist 7. juni 2019.

Se høringsnotat