Offentlig høring vedr. nedlæggelse af offentligt vejareal ved Gadekærsvej

Byrådet i Gribskov Kommune har truffet foreløbig beslutning om at nedlægge det offentlige vejareal, der er del af parkeringsareal ved Gadekærsvej og ikke udnyttet vejareal. Høringsfrist 7. juni 2019.

Se høringsnotat