Forslag til indsatsplan om bekæmpelse af kæmpebjørneklo i høring - frist d. 23. marts 2020

Gribskov Kommunes indsatsplanen for bekæmpelse af bjørneklo skal revideres. Derfor sendes den i 8 ugers høring med høringfrist d. 23. marts 2020. Revisionen skyldes ajourføring af ny lovgivning og ønske om ny tidsfrist for bekæmpelse af kæmpebjørneklo. Høringssvar kan indsendes til Gribskov Kommune Rådhusvej 3, 3200 Helsinge, email: tms@gribskov.dk

Forslag til indsatsplan om bekæmpelse ag kæmpebjørneklo