Budget 2021-2024 i høring

Høringsperiode: 25. august til 10. september 2020. Høringsberettigede parter er fx skolebestyrelser, Ældreråd, Handicapråd m.fl.

Materialet skal i høring hos de høringeberettigede parter. Det er igennem dem, at det er muligt at give et høringssvar.
Høringsperioden løber fra den 25. august og frem til 10. september 2020.
10. september 2020 er sidste frist for indsendelse af høringssvar.

Høringssvar sendes til hoeringbudget@gribskov.dk

Tidsplan for budgetbehandlingen

I det videre arbejde frem mod vedtagelsen af budget 2021-2024 er der planlagt følgende politiske forløb:
24. august: 1. behandling i Økonomiudvalget
25. august: Høringsperiode starter
1. september: 1. behandling i Byrådet
10. september: Høringsperiode slutter
28. september: 2. behandling i Økonomiudvalget
6. oktober: 2. behandling i Byrådet

Høringsmateriale:

Høringsmaterialet består af Økonomiudvalgets 1. behandling af budgettet.

Link til materialet på Økonomiudvalgets referat fra den 24. august:
Punkt 123: 1. budgetbehandling af budget 2021-2024