Høring - ansøgning om kystbeskyttelse ud for Kystvej 47-49

Høringsfrist: 8. april 2020

Gribskov kommune har modtaget ansøgning om om 53 m skråningsbeskyttelse ud for Kystvej 47-49 i Vejby. Denne er nu i 4 ugers offentlig høring.

Ansøgning

Ændring - der søges om 53 m skråningsbeskyttelse

Oversigtskort

Tværsnit

Høringssvar sendes til tms@gribskov.dk.