Forslag til regulering af Tinkerup Å fra Birkedalen til Almevej.

Gribskov Kommune har vedtaget at sende forslag til regulering af Tinkerup Å fra Birkedalen til Almevej i offentlig høring. Høringsfrist er den 5. august 2020.

Formålet med projektet er at renovere en rørlagt vandløbsstrækning, som er udtjent. Der er tale om et såkaldt reguleringsprojekt efter vandløbsloven, hvor samtlige projektomkostninger fordeles efter den nytte, projektet har for den enkelte ejendom.

Bemærkninger til høringen
I høringsperioden har du mulighed for at komme med spørgsmål og indsigelser til projektet.

Bemærkninger fremsendes til dpete@gribskov.dk. Frist for bemærkninger er 5. august 2020.

Bemærkninger indsendt i forbindelse med høringen vil blive medtaget i den videre sagsbehandling. Den endelige afgørelsen efter vandløbsloven offentliggøres på kommunens hjemmeside: www.gribskov.dk/afgoerelser.

Projektforslag

Læs mere om regulering af Tinkerup Å fra Birkedalen til Almevej her

Hvis du har spørgsmål til projektforslaget, så kontakt Dennis Petersen på telf.nr.: 72 49 68 07 eller mail: dpete@gribskov.dk