Høring om nyt sandfang på Maglemose å ved Pårupvej, Græsted

Gribskov ønsker at etablere et nyt sandfang på strækningen mellem Pårupvej og privat tilløb fra Græsted. St. 4065 – 4080. Høringsfristen d. 24.september 2020

Gribskov ønsker at etablere et nyt sandfang på strækningen mellem
Pårupvej og privat tilløb fra Græsted. St. 4065 – 4080.

Der har i mange år været problemer med sandvandring i Maglemose Å,
hvilket har medført behov for oprensning af åen med års 2-3 års
mellemrum. Med dette sandfang vil vi kunne fange sandet her, så det ikke
ender i røret under Pårupvej eller på strækningen efter Pårupvej.

Høring om nyt sandfang på Maglemose å, ved Pårupvej, Græsted