Revision af indsatsplan om bekæmpelse af kæmpebjørneklo for Gribskov Kommune

Gribskov Kommune vedtager hermed revision af indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo.

Ændringerne i indsatsplanen er ajourføring af ny lovgivning samt en ny bekæmpelsesfrist den 1. maj.

Forslaget til indsatsplanen har været i offentlig høring i 8 uger til og med den 23. marts 2020. Der er ikke indkommet høringssvar.

Læs indsatsplanen her