Høring af Forslag til Kommuneplantillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013-2025 for Administrations- og Sundhedsfagligt Hus ved Østergade og Forslag til Lokalplan nr. 512.23 for Administrations- og Sundhedsfagligt Hus ved Østergade

Gribskov Kommune har den 12. maj 2020 godkendt Forslag til Kommuneplantillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013-2025 for Administrations- og Sundhedsfagligt Hus ved Østergade og Forslag til Lokalplan nr. 512.23 for Administrations- og Sundhedsfagligt Hus ved Østergade til offentlig fremlæggelse. Tillægget og planen er i høring fra den 14. maj til og med den 9. juli 2020.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013-2025 for Administrations- og Sundhedsfagligt Hus ved Østergade

Forslag til Lokalplan nr. 512.23 for Administrations- og Sundhedsfagligt Hus ved Østergade

Miljøvurderingsafgørelse samt miljøscreening af  Forslag til Kommuneplantillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013-2025 for Administrations- og Sundhedsfagligt Hus ved Østergade og Forslag til Lokalplan nr. 512.23 for Administrations- og Sundhedsfagligt Hus ved Østergade