Høring vedr. nedlæggelse af offentlig vej ifm. lokalplan 315.23

Byrådet i Gribskov Kommune har truffet foreløbig beslutning om at nedlægge det offentlige vejareal, der er del af vejarealet for Rostgårdsvej. Høringsfristen er 2. november 2020.

Høring vedr. nedlæggelse af offentlig vej ifm. lokalplan 315.23