Tillæg nr. 7 til Gribskov Kommunes Spildevandsplan- kloakering Troldebakkerne

Udkast til tillæg nr. 7 til spildevandsplanen er, sammen med udkast til vedtægter til de private regnvandslaug, sendt i høring. Frist for høringssvar er 12. januar 2021.

Udkast tillæg nr. 7 til spildevandsplanen - kloakering af Troldebakkerne

Vedtægter for regnvandslauget Troldebakkerne Øst - Helsinge

Vedtægter for bydelsforeningen Troldebakkerne - Helsinge

Vedtægter for klyngeforeningen nr. 3 Troldebakkene