Borgerrådgiveren

Borgerrådgiveren kan blandt andet hjælpe dig med at forstå en afgørelse fra kommunen, at finde ud af, hvordan du går videre med en konkret sag og behandle klager over kommunens sagsbehandling.

Borgerrådgiver Jarl Ahlers Mortensen er ansat af byrådet og er uafhængig af kommunens administration. 

Du kan lære ham bedre at kende i TV Nordsjællands indslag her.

 

Borgerrådgiveren kan:

 • behandle klager over kommunens formelle sagsbehandling, personalets optræden og betjening og den måde, som kommunen løser de praktiske opgaver på
 • hjælpe med, hvor vedkommende skal henvende sig i kommunen med sin sag og formidle kontakt til det relevante center
 • give information og rådgivning om, hvordan du klager over kommunens afgørelser, og hvem der kan behandle den pågældende klage
 • hjælpe med at forstå en afgørelse fra kommunen
 • viderebringe forslag til, hvordan kommunens sagsbehandling og betjening kan blive bedre
 • hjælpe med at skabe eller genskabe kontakt og dialog med kommunens forvaltning.

 

Borgerrådgiveren kan IKKE:

 • ændre på indholdet i den afgørelse, der er truffet
 • behandle klager, som kan indbringes for lovhjemlede klageinstanser
 • behandle klager, der er eller vil blive indbragt for det kommunale tilsyn, ombudsmanden eller domstolene
 • behandle sager over personale- eller ansættelsesforhold
 • behandle klager over politiske beslutninger f.eks. over det politisk vedtagne serviceniveau, eller over forhold som har været bedømt af de stående udvalg, Økonomiudvalget eller byrådet
 • behandle sager, der falder udenfor kommunens virksomhed, f.eks. forhold mellem private
 • behandle klager, hvor sagsbehandlingen er afsluttet for mere end 1 år siden

Årsberetning 2016

Årsberetning 2017

Kontakt

Jarl Ahlers Mortensen
Borgerrådgiver
E-mail: borgerraadgiver@gribskov.dk
Direkte tlf. 7249 6830

Indeholder din henvendelse personfølsomme oplysninger bør du bruge digital post via borger.dk eller e-boks.dk.

Angående henvendelser om databeskyttelse