Akut-numre

Har du akut brug for hjælp skal du kontakte 112 eller lægevagten på 1813

Center for Social og Sundhed - akut behov:

Har du akut brug for at kontakte de sociale myndigheder angående et barn, kan du kontakte vagthavende socialrådgiver i Børn og Familier mandag til onsdag 8-16, torsdag 8-17 og fredag 8-13 på tlf: 7249 6045, undtagen mellem jul og nytår og på helligdage. 
Uden for åbningstid kan du kontakte den sociale døgnvagt via henvendelse til politiet. Der kan ikke ringes direkte.

Har du akut brug for hjemmepleje, sygepleje eller reparation af hjælpemidler i dagtiden og på hverdage, kan du kontakte Team Hjælpemiddel eller Visitationen på tlf. 7249 6000.

Når rådhuset holder lukket på hverdage (1. maj, grundlovsdag, fredag efter Kr. Himmelfartsdag, og mellem jul og nytår) er Visitationen og Team Hjælpemidler åben for akutte opkald. Du kan ringe på tlf. 7249 6000 fra kl. 10-12. 

 

Oversvømmelse ved kyst og vandløb

Ved storm og højvande: Sikre din egen ejendom og kontakt dit forsikringsselskab. 

7249 6027 kl. 10-16 ved helligdage og lukkedage og ved voldsomt vejr (Voldsomt vejr skal være varslet af DMI og fremgå af DMIs hjemmeside og gælde for Gribskov Kommunes lokalområde)

Vagttelefonen er åben over jul og nytår fra tirsdag d. 24. dec. 2019 til og med onsdag d. 1. jan. 2020.

 

Væltede træer og grene og tabte ting på kørebanen:

Fjern træer og grene i det omfang du kan og ring evt. til Falck 7010 2030.

 

Gadelys incl. julelys er gået ud:

Indmeld i Tip Gribskov via app eller på www.gribskov.dk/tipgribskov. Akutte opgaver ring 2525 1333.

 

Lyssignaler er gået ud: 

Ring til politi 114

 

Generel vejdrift: 

Indmeld i Tip Gribskov via app eller på www.gribskov.dk/tipgribskov

 

Sne- og glatførebekæmpelse: 

Læs mere om snerydning

 

Tømning af samletank og forstoppet kloak: 

Kontakt Gribvand, www.Gribvand.dk 4840 4100 eller  kundeservice@gribvand.dk

 

Ingen vand i hanen

Ring til dit vandværk.

 

Genbrugsstationer

Åbningstider i julen: Alle dage kl. 9-17 undtagen 24.-26. dec. og 31. dec.-1. jan. 

 

Skraldespanden er ikke tømt

Anmeld det døgnet rundt på selvbetjenings-løsningen

 

Ekstra husholdningsaffald i julen

Ekstra sække kan købes på Genbrugsstationen med Mobilepay.
Fyrværkeri og farligt affald kan afleveres på genbrugsstationerne

 

Fyrværkeriskadede skraldespande

Nødbeholder på genbrugsstationen. NB. Kun i Højelt 

 

Fyrværkeriskadede kuber / minigenbrugsstation

Kontakt genbrugsstationen.

 

Akut problem, som vedrører en kommunal bygning

Ved brand, hærværk, manglende rengøring:
Ring til 
Servicedesken 7249 6030 (døgnvagt)