Send din post sikkert. Kontakt os via de digitale postkasser

Klik på et emne for at skrive til kommunen via din digitale postkasse på borger.dk. Du vil også modtage svar i din digitale postkasse.

Du skal logge på med NemID. Har du ikke allerede tilmeldt dig digital post bliver du bedt om at gøre det undervejs.

Ansat i kommunen 
Arbejdsmiljø (for kommunalt ansatte)
Løn og personaleadministration
Job i kommunen

Anvendelse af kommunens arealer 
Anvendelse af kommunens arealer
Større arrangementer

Arbejde, ydelser og Jobcenter 
Arbejdsmarkedsrelaterede ydelser
Jobcenter

Arkiv
Gribskov Arkiv

Bolig og flytning
Almene boliger og boligregulering
Boligregulering
Boligtilbud
Bygningsregulering og byggetilladelser
Grundsalg og projektejendomme

Databeskyttelse
Databeskyttelsesrådgiver

Erhvervsudvikling og erhvervsstøtte
Erhvervsudvikling og erhvervsstøtte
Godkendelse af private institutioner
Jordbrug
Private erhverv, regulering
Taxa
Virksomheds- og erhvervsregistrering

Familie og børn
Om dagtilbud til børn
Forældremyndighed
Underretning
Økonomisk fripladstilskud

Fysisk planlægning
Fysisk planlægning
Om ledningsnet og gravetilladelse

Husdyrhold
Husdyr

Kontrolgruppe - anmeldelser
Kontrolgruppen

Kultur og fritid
Bibliotek
Folkeoplysning
Kultur og fritid

Miljø og energi
Affaldshåndtering og skadedyr
Kloaker, spildevand og vandløb

Opkrævning
Beskatning og opkrævning

Pension og efterløn
Om pension

Samfund og rettigheder
Borgerlegitimation
Databeskyttelsesrådgiver
Folkeregistrering
Valg
Ægteskab og partnerskab

Skole og uddannelse
Skole og undervisning
Ungdomsuddannelse & Fritidstilbud for børn og unge

Støtte til særligt udsatte grupper - børn og unge
Støtte til særligt udsatte grupper

Sundhed og sygdom
Begravelser
Personlig hjælp, omsorg og pleje mv.
Sundhed
Sygesikring
Tandplejen

Til unge
Ungdomsuddannelse & fritidstilbud for børn og unge

Transport og rejser
Havnevæsen
Veje og trafik

Udlændinge i Danmark
Integration og udlændinge

Vand, el, varme og anden forsyning
Vand, el, varme og anden forsyning

Øvrige
Øvrige