Pressemeddelelser og nyheder

Her finder du pressemeddelelser og nyheder fra Gribskov Kommune.

Temaeftermiddag: Hjælp den voldsudsatte familie

18. marts 2019

Hvordan kan du hjælpe en person i din omgangskreds, som er fanget i et forhold med psykisk eller fysisk partnervold? Hvad er fysisk og psykisk vold? Hvor mange bliver udsat og hvilke tegn kan der være på volden? Kom til temaeftermiddagen og bliv bedre til at håndtere vold i familien, når du møder den.

Gribskov styrker støtten til kommunens 250 veteraner

13. marts 2019

Gribskov Kommune og Veterancenteret underskrev for nylig en samarbejdsaftale, som sikrer mere støtte til kommunens cirka 250 veteraner.

Gribskov et stort skridt tættere på mere vækst og udvikling

13. marts 2019

Regeringen og DF har netop fremlagt deres længe ventede plan for investeringer i infrastruktur frem mod 2030, og her er forlængelsen af Hillerødmotorvejen prioriteret i top. Det har stor betydning for væksten og udviklingen i Gribskov Kommune, slår borgmester Anders Gerner Frost fast.

Udvalget Børn og Familie vil bevare Langdraget i Gilleleje

08. marts 2019

Udvalget Børn og Familie besluttede fredag eftermiddag at skrinlægge den planlagte lukning af børnehuset Langdraget i Gilleleje. Politikerne vil sikre, at der er pladser nok til alle børn i byen.

Bor du i Blistrup ?

07. marts 2019

eller er du på anden vis aktiv og har interesse i lokalområdet? Så kom til dialogmøde 2. april kl. 19.30-21.30

Udvalg vil have sag om serviceniveau bedre belyst

28. februar 2019

Enige udvalg beder administrationen genvurdere muligheden for at fastholde nuværende serviceniveau i hjemmeplejen.

Visions- og helhedsplan

27. februar 2019

Udvalget for Forebyggelse og Idræt har besluttet, at der skal udarbejdes en visions- og helhedsplan for Idrætsområdet i Gilleleje.

Alle Gillelejebørn skal kunne få dagtilbudsplads i byen

27. februar 2019

Udvalget Børn og Familie var enige i udgangspunkt om, at alle børn i alderen 0-6 år, der bor i Gilleleje, skal kunne få dagtilbudsplads i byen. Nu indkaldes der til et ekstraordinært udvalgsmøde fredag den 8. marts 2019, hvor udvalget på ny skal drøfte sagen.

Nedtagne køreplaner på stoppesteder må ikke gå ud over borgerne

25. februar 2019

Udvalget Udvikling, By og Land vil holde møde med Movia og finde en løsning på udfordringerne med de nedtagne køreplaner ved stoppestederne. Det må ikke gå ud over borgerne, siger udvalgsformand.

Hjemmesygeplejen forventes at kræve yderligere investeringer

22. februar 2019

Gribskov Kommune forventer, at udgifterne til hjemmesygeplejen i 2019 vil beløbe sig til cirka 45 millioner kroner, hvilket er cirka 16 millioner mere end budgetteret. Et ønske om et højt kvalitetsniveau og opgaveglidning fra regionerne betyder flere udgifter. Nu er Gribskov Kommune godt rustet til at møde fremtiden, hvor den kommunale hjemmesygepleje bliver en hjørnesten.