Tilskud til lokale, frivillige sociale foreninger

Social- og Sundhedsudvalget behandlede den 24. februar 2016 ansøgninger om den årlige tildeling af økonomisk tilskud til lokale, frivillige sociale foreninger efter Servicelovens §18 og Gribskov Kommunes frivillighedspolitik.

Kommunen har i 2016 modtaget 36 ansøgninger til et samlet beløb på kr. 728.274
Pulje 1: 8 ansøgninger af i alt kr. 121.000 
Pulje 2: 24 ansøgninger af i alt kr. 568.574
Pulje 3: 4 ansøgninger af i alt kr. 38.700

Social- og Sundhedsudvalget besluttede at følge administrationens indstilling med følgende undtagelser:

  • at der ikke ydes tilskud til Hjerteforeningen (pulje 1 og 3), da ansøgningerne falder uden for kriterierne for tildeling
  • at Sundhed i sommerlandet støttes med 2000 kr.


De overskydende 1.500 kr. i pulje 3 lægges tilbage i pulje 3.

Oversigt over ansøgningerne samt administrationens vurdering af ansøgningerne fremgår af følgende bilag:

Oversigt over ansøgninger §18 2016

Vurdering af ansøgninger §18 2016