Åbningstider i julen

Vi har begrænset åbningstid omkring jul og nytår. Her kan du læse, hvornår vi har åbent, og hvilke akut-telefoner, du kan kontakte.

Vi har åbent i Borgerservice frem til fredag 22. december kl. 10-13.

Vi åbner igen tirsdag 2. januar.

Bibliotekerne
Gribskov Biblioteker har begrænset personalebetjening mellem jul og nytår men holder åbent for selvbetjening alle dage 8 - 22. Gilleleje Bibliotek holder dog lukket 31. december.
Se de betjente åbningstider på Gribskov Bibliotekers hjemmeside gribskovbib.dk


Gribskov Svømmehal
Gribskov Svømmehal har begrænset åbningstider mellem jul og nytår – se åbningstider på svømmehallens hjemmeside gribskovsvøm.dk

Gribskov Stadsarkiv
Holder lukket mellem jul og nytår.

Rådgivning i Center for børn og unge
Rådgiverne i center for Børn og Unge kan ikke træffes telefonisk følgende datoer på grund af nyt IT-system:

  • 3/1 efter kl. 13.00
  • 5/1, 10/1, 12/1, 15/1 og 19/1

Ved akutte henvendelser kan man ringe på dagvagtstelefon nr.: 7249 6045 eller 7249 7093.

Oversvømmelse ved kyst og vandløb
Ved storm og højvande: Sikre din egen ejendom og kontakt dit forsikringsselskab. 

Akut telefon 72496027 kl. 10-16 fra d. 23/12 til den 1/1.

Vej
I tilfælde af væltede træer og grene på kørebanen og tabte ting på kørebanen:

Fjern træer og grene i det omfang du kan og ring evt. til Falck 70 10 20 30.

Gadelys incl. julelys er gået ud: Indmeld i Tip Gribskov via app eller på www.gribskov.dk/tipgribskov. Akutte opgaver ring 25251383.

Lyssignaler er gået ud: Ring til politi 114

Generel vejdrift: Indmeld i Tip Gribskov via app eller på www.gribskov.dk/tipgribskov

Sne- og glatførebekæmpelse: www.gribskov.dk/vinter

Kloak
Tømning af samletank og forstoppet kloak: Kontakt Gribvand, www.Gribvand.dk 48404100 eller mail: kundeservice@gribvand.dk

Ingen vand i hanen
Ring til dit vandværk.

Affald
Genbrugsstationernes åbningstider i julen: Åbent alle dage 9-17 undtagen 24.-26. dec. og 31. dec. - 1. jan. 

Skraldespanden er ikke tømt: Anmeld det døgnet rundt på selvbetjenings-løsningen www.gribskov.dk/affald

Ekstra husholdningsaffald i julen: Ekstra sække kan købes på Genbrugsstationen med Mobilepay.

Fyrværkeri og farligt affald kan afleveres på genbrugsstationerne

Fyrværkeriskadede skraldespand: Nødbeholder på genbrugsstationen. NB. Kun i Højelt 

Fyrværkeriskadede kuber minigenbrugsstation: kontakt genbrugsstationen.

Kommunens ejendomme
Brand, hærværk, manglende rengøring: Ring til Servicedesken på tlf. 7249 6030, udenfor åbningstid, weekender og helligdage omstilles til vagtfirma.

 

Hjemmepleje og hjælpemidler

Visitationen og Team Hjælpemidler i Center for Social og Sundhed er åben for akutte opkald mellem jul og nytår. Du kan ringe på tlf. 72496000 fra kl. 10-13.