Borgerne giver karakter til kommunens sagsbehandling

For første gang har borgerne givet karakterer til kommunens sagsbehandling på det tekniske område. 2 ud af 3 er tilfredse, men sagsbehandlingstiden og koordinationen mellem kommunens afdelinger kan blive bedre, mener borgerne.

Flere hundrede borgere, som har været i konkret kontakt med Gribskov Kommune, har nu givet en bedømmelse af kommunens sagsbehandling.

2 ud af 3 borgere er tilfredse efter mødet med kommunen, viser undersøgelsen foretaget af analyseinstituttet Epinion.

”Det er første gang, vi får en neutral bedømmelse af, hvad borgere og virksomheder egentlig mener om den konkrete behandling af deres sag. Når en sag går galt, kan det trække store overskrifter i avisen. Derfor er det vigtigt, vi får et billede af, hvilken service borgerne reelt oplever. Her viser undersøgelsen, at de fleste faktisk er godt tilfredse, men at der også er ting vi fortsat kan gøre bedre,” siger formand for plan- og miljøudvalget, Jesper Behrensdorff (K).

Resultater

Undersøgelsen omhandler i alt 441 byggesager, miljøsager, sager på vej- og trafikområdet samt naturområdet – kort sagt: hele kommunens tekniske område.

Alle involverede borgere og virksomheder er blevet spurgt, og knap halvdelen har valgt at deltage i undersøgelsen.

• 65 procent er tilfredse eller meget tilfredse med kommunen

• 19 procent er utilfredse eller meget utilfredse

”Vi er rigtig glade for, at så mange borgere og virksomheder har villet medvirke i undersøgelsen. Det hjælper os, så vi kan fortsætte arbejdet med at yde en endnu bedre service,” siger Astrid Damgaard Ravnsbæk, som er direktør i Gribskov Kommune med ansvar for det tekniske område.

Tilfredsheden er mindst i de sager, hvor kommunen giver afslag på ansøgningen, eller hvor sagsbehandlingstiden er lang. Der er generelt stor tilfredshed med den faglige begrundelse, som borgeren eller virksomheden modtager som afgørelse på sagen. Lidt mindre er tilfredsheden med den samlede sagsbehandlingstid.

Generelt er den samlede tilfredshed størst hos virksomheder og sommerhusejere. I følge udvalgsformand Jesper Behrensdorff skal undersøgelsen bruges til at forbedre den måde, kommunens medarbejdere behandler sagerne på:

”Især i de længerevarende sager skal vi blive bedre til at afstemme forventninger med borgerne. Vi skal blive bedre til at forklare borgere, hvis sagen er kompliceret, hvorfor den er kompliceret, og hvordan vi arbejder med den. Desuden skal vi se på om email og digital post i højere grad skal suppleres med en kontakt på telefonen eller et tilbud om et fysisk møde, og endelig skal vi blive ved med at arbejde på at få vores sagsbehandlingstider ned, Det betyder rigtig meget for tilfredsheden,” siger han.

Yderligere information:

Jesper Behrensdorff (K), formand, plan- og miljøudvalget, 72497535.

Astrid Damgaard Ravnsbæk, direktør, Gribskov Kommune, 72496644.