Borgmester kritiserer telemast-selskab for ufint pres

Selskabet Telcon, der bl.a. opsætter tele-master, forsøger med ufine metoder at udnytte et monopol til at vride armen om på Gribskov Kommune og tage borgerne som gidsler.

Gribskovs borgere skal ikke finde sig i at blive taget som gidsler, fordi et teleselskab med monopol forsøger at presse kommunen til en billig lejekontrakt.

Det mener borgmester Kim Valentin (V), som tager skarpt afstand fra et pres fra selskabet Telcon forud for et møde torsdag. På mødet skal Gribskov Kommune forsøge at blive enige med Telcon om at opsætte en ny sendemast for mobiltelefoner i Gilleleje.

Telcon forlanger, at Gribskov Kommune stort set udlejer arealet til den ny sendemast gratis – og truer med helt at undlade at opsætte en sendemast, hvis kommunen ikke makker ret.

”Jeg synes, det er helt uhørt, at en privat virksomhed udnytter sit monopol på den måde og samtidig tager borgerne som gidsler. Vi lader os ikke true med ufine metoder, at jeg vil anbefale borgerne i Gribskov at tage kontakt til deres teleselskab og og få dem til at tage afstand fra den slags,” siger borgmester Kim Valentin.

Borgere, som har mobiltelefon hos TDC, Telia, Telenor og 3 er berørt af forhandlingerne, fordi sendemasten i Gilleleje betjener disse selskaber. Når Telcon truer med helt at undlade at opstille en sendemast, kan det derfor få konsekvenser for mange borgere i og omkring Gilleleje.

Den nye sendemast skal afløse to midlertidige sendemaster, som har været opsat på Kulturhavnen. Telcon forlanger, at prisen for at leje arealet til sendemasten udgør 2.900 kroner – årligt!

Den leje vil ligge langt under, hvad kommunen normalt tager for at udleje arealer. Samtidig forlanger Telcon på vegne af teleselskaberne, at lejen for kommunens øvrige otte sendemaster reduceres til samme discountpris.

I dag betaler teleselskaberne hver for sig leje af arealer til sendemaster – i alt 322.000 kroner – til Gribskov Kommune. Telcon forlanger denne leje reduceret til i alt knap 16.000 kroner årligt for sendemasterne. Gribskovs borgere står altså til at tabe godt 300.000 kroner årligt. Gribskov Kommune afventer nu de videre forhandlinger med Telcon og håber, at det er muligt at finde en fair lejeaftale.

 

Yderligere oplysninger: Kim Valentin (V), borgmester, Gribskov Kommune, 72498200.