Tillykke med de 10 år - Der er lidt bedre i Gribskov

Min mormor sagde altid til mig, at ”glæden ved at gøre noget for andre er den bedste af alle glæder i livet”. Det er vi gode til i Gribskov - og det er jeg rigtig stolt af. Det giver os sammenhold og lyst til livet i vores foreninger, institutioner og alle steder, vi kommer. Her på ti-årsfødselsdagen for Gribskov kommune bør vi derfor også gøre lidt status.

Vi har fået mere travlt de sidste 10 år - vi er blevet mere stresset som samfund, og vi har måske lidt for travlt med os selv i hverdagen?

Det gælder i særlig grad os politikere, men jeg tror, at alle andre også godt kan se, hvordan denne udvikling truer noget at det vigtigste i samfundet - vores sammenhængskraft. Vi skal være gode til at hjælpe hinanden, fordi vi her kan finde energien og ressourcerne til at udvikle os som samfund.

I Gribskov er frivilligheden i top. Det ser vi hver dag blandt unge, blandt ældre, blandt vores nye borgere, i fodboldklubben, til gymnastikafslutningen, i teaterklubben eller der, hvor du dyrker din interesse. Uden frivilligheden var vi ilde stedt - og det er ikke kun et spørgsmål om opgaver, der skal gøres. Det er en ny måde at tænke kommune på, som kan få os ud af denne udvikling, og som kan genskabe og forny sammenhængskraften i vores samfund. Frivilligheden skal ikke bare være med som et appendiks, der kommer på banen til sidst, når vi ikke har flere penge.

Frivilligheden skal være med til at definere opgaver og løse opgaverne fra start. I 2016 er dette faktisk allerede sket i Gribskov. Ved åbningen af demenscenteret i Blistrup kunne vi se det flotte resultatet af denne metode. Vi kommer længere - hurtigere. Jeg vil derfor fortsætte med at fokusere på at udvikle vores frivillighed som en fast bestanddel af opgavetænkningen i kommunen.

Det har været et flot år for idrætten. Som Nordsjællands bedste idrætskommune - kåret af DGI for anden gang på 3 år - så er det naturligt for mig at rose den store indsats, alle vores foreninger har gjort igennem rigtig mange år. Jeg er også stolt af, at vi i 2016 har fået et springcenter, og at et kampsportcenter er godt på vej. Idræt er en vigtig del af vores hverdag, og uanset om vi er med på førsteholdet og vinder medaljer, eller om vi bare spiller lidt bold, når tiden er til det, så er vi alle på den måde med til at skabe et lidt bedre Gribskov.

Når jeg er på besøg i andre kommuner, så er jeg altid glad og stolt over at kunne repræsentere Gribskov - for vi er et lidt bedre sted at bo og leve. Det kan jeg se, når jeg er rundt i andre kommuner, og når jeg taler med andre borgmestre om udvikling og fastholdelse af velfærd, tryghed og gode levevilkår. I en verden hvor det er blevet meget nemt at brokke sig over små, dårlige ting, og hvor alle kan fortælle deres mening til andre fem minutter efter, at meningen er dannet, så er det vigtigt at se på alle de gode ting, vi har omkring os i Gribskov.

Det er derfor helt rigtigt, at vi i 2016 har taget skridt til, at vi skal vokse og forbedre os under en fælles overskrift - ET LIDT bedre liv i Gribskov. Vi er vokset gennem de sidste tre år - vi har eksempelvis fået flere tilflyttere og virksomheder, men hvorfor er det vigtigt? Kun gennem flere borgere og flere arbejdspladser vil vi kunne fastholde den velfærd, vi har. Sådan er det, fordi der i Danmark og i særlig grad i Gribskov bliver flere ældre. Vi lever simpelthen længere. Det er jo godt, men det koster også penge, så derfor er det afgørende, at vi bliver flere om at betale regningen. Man kan sige, at uden udvikling så bliver det afvikling.

Væksten har heldigvis også godt tag i os i Gribskov. Ejendomspriserne stiger, vi bliver flere borgere og vores virksomheder tjener penge. Tiden er derfor inde til at speede denne udvikling af vores byer op. Allerede i 2017 vil der derfor komme mange nye boliger i vores byer, og over de næste mange år vil denne udvikling fortsætte. Helsinge Nord, Møllebakken i Helsinge og Baune Ager i Gilleleje er/skal sælges og ligger lige for at udvikle, men også vores andre byer er nævnt i budgettet . Her er plads til lidt under 1000 nye boliger af forskellig størrelse. Den største udvikling af Gribskov Kommune som er sket i vores 10-årige historie.

2016 var også året, hvor vi fik Nationalparken Kongernes Nordsjælland med hovedsæde i Esrum. Det er stort og godt for vores kommune. Samtidig har vi fået sat motorvejen fra Allerød til Hillerød/Helsinge solidt på dagsordenen - og senest er der bevilget penge til en VVM-undersøgelse. Begge dele skaber grundlag for optimisme og vil understøtte vores vækstmål i de kommende år.

I de kommende år skal vi vande de vækstfrø, vi har sået. Derfor skal vi sikre en bedre lokal infrastruktur med bedre bredbånd og netdækning, med flere cykelruter, med bedre veje og ikke mindst bedre vedligeholdelse og forskønnelse af vores by og land.

Vi lever som kommune af vores flotte natur, og vi lever som samfund med en veludviklet kultur. Vi skal kunne være trygge i disse rammer, og det vil jeg sørge for, at vi fortsat vil kunne være. I 2017 starter vi museumsprojekt ”oktober 43” op i Gilleleje. Det forventer jeg mig meget af. Lykkes vi med at skabe denne museumsfortælling omkring Gilleleje som by, vil det kunne gøre mere for Gribskov og selvfølgelig også Gilleleje end noget andet gennem tiden. Vi skal være gode til at turde gå foran i disse projekter, og jeg vil derfor i det kommende år prioritere dette projekt.

Selvom det ofte er naturen, som får folk til at komme til vores kommune, så er det vores kultur og idræt, der får folk til at blive. Derfor skal vi udvikle os på mange felter i et godt samarbejde mellem private, kommunen og staten. Kulturhavnen i Gilleleje, Musik i Lejet og Veterantræffet i Græsted, som det lykkedes flittige sjæle at redde, er gode eksempler på dette. Vi er folk med meninger i Gribskov Kommune. Derfor er det selvfølgelig også sådan, at alle ikke kan være enige om alting. Det skal vi heller ikke være, men vi skal respektere andres meninger, og det kunne vi godt blive lidt bedre til. Vi kunne blive bedre til at finde det positive, og det gode i dagligdagen.

Jeg har derfor et ønske for det nye år. Kunne vi sammen lave et nytårsforsæt omkring dette. Vi skal hver gang, vi ser noget vi er imod, også tænke på hvad det kan gøre af godt for andre!

Godt nytår
Kim Valentin