Budgetaftale med penge til cykelstier, idræt og de unge

Flere cykelstier og mere sikker trafik samt en solid investering i idræt er blandt initiativerne i aftalen om budgettet.

PRESSEMEDDELELSE

Gribskovs børn og unge, idrætsglade borgere og folk med lyst til at cykle kan se frem til en stribe tiltag i den nye aftale om de kommende års budget.

Aftalen er i dag indgået mellem Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti og gælder Gribskov Kommunes budget for 2018- 2021 og bygger videre på den 2-årige aftale, de tre partier indgik sidste år.

”Der er rigtig mange gode nyheder, store som små, for borgerne i Gribskov i den aftale, vi nu har indgået. Vi tager hånd om nødvendige investeringer i velfærd både for børn og ældre, og så glæder jeg mig især over, at vores idrætsliv får et markant tilskud,” siger borgmester Kim Valentin (V).

I aftalen får Vejbys borgere glæde af i alt fire mio. kroner til fx kunstgræs og udbygning af idrætshuset. Der er i alt seks mio. kroner til idræt i forbindelse med det nye skole-område i Gilleleje. Og idrætslivet i hele Gribskov får 250.000 kroner årligt til hallerne. Den nye aftale giver et bredt løft til børneområdet, hvor der næste år er afsat 50 mio. kroner til det specialiserede område. Der kommer også penge til, at de enkelte lokale skoler kan profilere sig tydeligere, og så kommer der en økonomisk håndsrækning til, at alle skoleelever kan tage på lejrtur i 8. klasse – 15.000 kroner pr. klasse kan ydes i tilskud. Til de ældre og sundhed er der i alt 12 mio. kroner næste år til bl.a. demensvenlig indretning af plejehjem og renovering af ældreboliger.

Billedskole kan forsætte

Aftalen sikrer også, at Billedskolen kan forsætte. Skolen får 250.000 kroner årligt i støtte i de kommende år. Samtidig får spejderne et ekstra løft med aftalen, der indeholder 100.000 kroner årligt til støtte af aktiviteter.

”Jeg er rigtig glad for, at vi med aftalen giver en hjælpende hånd til foreninger, som arbejder med vores unge. Fx kan vi hjælpe vores spejdere med indkøb af materialer, som der er brug for. Cykelstier og investering i mere sikker trafik er også ét af de vigtige områder i den nye aftale. Der er ekstra to mio. kroner årligt fra 2019 til mere sikre skoleveje og forbedret stiforbindelse mellem byerne. Desuden etableres der nu et behovsstyret trafiklys i det farlige kryds mellem Kildevej og Askemosevej,” siger Dansk Folkepartis gruppeformand, Jonna Præst.

De Konservative lægger også vægt på, at trafiksikkerheden, navnlig omkring Kildevej, bliver forbedret med den nye politiske aftale.

”Vi har i forbindelse med budgettet efterlyst input fra borgerne, og rigtig mange har efterlyst flere og bedre cykelstier, som forbinder vores lokalsamfund. Det har vi lyttet til i aftalen om næste års budget. Samtidig får vi sikret et kryds ved Kildevejen, som har vist sig at koste liv. Et lyskryds er et led i en større og bedre trafiksikkerhed og trafikafvikling på hele Kildevejen,” siger Jesper Behrensdorff, gruppeformand for Det konservative Folkeparti.

Pengene til de nye initiativer findes bl.a. ved, at kommunen fremover bruger færre konsulenter, øger digitaliseringen, mindsker sygefravær og prioriterer på ejendomsområdet. Budgettet vedtages endeligt på et møde i byrådet 9. oktober.

 

Yderligere information:

Kim Valentin, borgmester, Venstre, 72498200.

Jonna Præst, gruppeformand, Dansk Folkeparti, 25745432.

Jesper Behrensdorff, gruppeformand, Konservative, 72497535.