En halv million kroner klar til en god erhvervs-idé

Gribskov har afsat 500.000 kroner til borgere med projekter, der kan styrke for eksempel turismen, erhvervslivet eller øge detailhandlen. Men der er kun kommet få ansøgninger - derfor udvider kommunen nu ansøgningsfristen til efter sommerferien.

Har du eller kender du en, der har en erhvervs-idé, som kan gavne for eksempel turismen eller øge detailhandlen i kommunen?

Så søg Gribskov Kommunes 500.000 kroner store Pulje for Erhverv. Den er sat i verden for at styrke væksten i kommunen, men da ansøgningsfristen for nylig var nået, var der kun kommet to ansøgninger, og ingen af de to opfyldte kravene.

Derfor står den halve million stadig klar på kontoen, fortæller formand for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Jørgen Simonsen (V) .

"Derfor har vi besluttet at forlænge ansøgningsfristen til efter sommerferien. Vi vil nemlig rigtig gerne af med pengene så at sige, så de kan komme ud og arbejde og skabe mere vækst," siger formanden.

Jørgen Simonsen vurderer, at der er kommet så få ansøgninger, fordi ansøgningsfristen har været kort, og kommunen ikke har været tydelige nok med målgruppen.

Han konstaterer, at det ikke er lykkes at kommunikere godt nok om muligheden for at søge puljen, derfor opfordrer han alle, der har en idé, der passer til kriterierne til at søge puljen - og kender man en med et projekt eller en idé, så sig det endelig videre til dem, opfordrer formanden.

De kan læse mere på kommunens hjemmeside: http://www.gribskov.dk/borger/kultur-fritid-og-frivillige/foreninger-og-frivillige/puljer-til-projekter-til-erhverv-turisme-kultur-idraet-og-landsbyer/puljen-for-erhverv/

Yderligere oplysninger:
Jørgen Simonsen, formand for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
Susanne Hartmann Rasmussen, chef i Center for Byer, Ejendomme og Erhverv

Fakta om puljen
Puljen for Erhverv har til formål at understøtte strategiske investeringer på erhvervsområdet. Puljen er på 0,5 millioner kroner. Der lægges vægt på, at ansøgningen tilgodeser et eller flere af disse kriterier: - er til gavn for erhvervsliv, turister, aktører, fritidsborgere eller borgere - understøtter indsatser i Gribskov Kommunes Erhvervsstrategi - skaber vækst og merværdi på erhvervs- og turismeområdet i Gribskov Kommune - er medvirkende til at tiltrække virksomheder - er medvirkende til en øget detailhandel - er med til at brande Gribskov Kommune som et attraktivt sted at drive virksomhed og besøge