Fælles kystbeskyttelse kan begynde i 2020

En fælles beskyttelse af Nordkysten er kommet endnu et skridt nærmere. Halsnæs, Gribskov og Helsingør har netop skrevet under på en kontrakt med et rådgiverteam om et myndighedsprojekt og en miljøundersøgelse, der i detaljer skal vise, hvordan vi bedst beskytter Nordkysten mod storme fremover.

Politikerne i de tre nordkystkommuner har allerede slået fast, at det er nødvendigt at beskytte Nordkysten med strandfodring med sand, ral og grus udover den hårde kystbeskyttelse, som grundejerne selv står for.

Det ligger også fast, at det både er teknisk og miljømæssigt muligt at finde en fælles løsning for de tre kommuner, ligesom beskyttelsen også ligger inden for rammerne af, hvad Kystdirektoratet giver tilladelse til. Det slog en stor forundersøgelse af blandt andre ingeniørfirmaet COWI fast i det kysttekniske skitseprojekt.

Klar til at tage endnu et vigtigt skridt mod fælles kystbeskyttelse
Og nu er de tre kommuner klar til at tage endnu et væsentligt skridt i retning af en fælles kystbeskyttelse. De har nemlig netop underskrevet en kontrakt med de tre rådgivningsfirmaer NIRAS, DHI og Hasløv og Kjærsgaard om et såkaldt myndighedsprojekt, som skal undersøge, hvordan kystbeskyttelsen skal ske i praksis.

Borgmester i Helsingør Kommune Benedikte Kiær (K) fortæller, at projektet er planlagt til at tage tre år:

"Det er et stort projekt med undersøgelser og kortlægning både til lands og til vands af en række forhold. Blandt andet, hvor vi skal strandfordre, og hvor meget der skal til på den i alt 60 kilometer lange strækning på nordkysten," siger borgmesteren.

Hun forklarer videre, at projektet skal miljøvurderes af Kystdirektoratet, så kommunerne sikrer, at kystbeskyttelsen sker på forsvarlig vis og ikke skader miljøet.

Sidst men ikke mindst skal anlægsopgaven vedrørende kystbeskyttelsen i udbud. Går alt vel, kan kystbeskyttelsen gå i gang i 2020.

Projektet i tråd med lovændringer
Borgmester Kim Valentin (V) fra Gribskov Kommune tilføjer, at projektet er fint i tråd med den kommende ændring af Kystbeskyttelsesloven:

"Lovændringen vil give lodsejerne mulighed for i højere grad end tidligere at beskytte deres egne strækninger med hård kystbeskyttelse. Det passer fint i tråd med projektet, for politikerne i de tre kommuner har aftalt, at det fælles projekt består af strandfordring. Det fælles projekt består af strandfodring, mens lodsejerne skal stå for den hårde kystsikring. På den måde opnår vi effektiv kystbeskyttelse på den korte og den lange bane," siger borgmesteren.

Det kan kun gå for langsomt
I Halsnæs Kommune håber borgmester Steen Hasselriis (V), at projektet går gnidningsfrit.

"Nu er vi godt i gang med endnu et efterår, hvor nye storme formentlig vil gnave løs af kysterne. Derfor håber vi inderligt på, at projektet ikke støder på udfordringer de næste tre år, så vi kan komme i gang med at sikre vores kyster så snart som muligt," konstaterer borgmesteren.

Regionsrådsformand bakker op
Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) bakker op om de tre kommuner.

”Vi arbejder i Region Hovedstaden på at skabe en klimaberedt region. En samlet sikring af Sjællands Nordkyst mod fremtidens stormvejr på tværs af de tre kommuner er fuldstændigt i tråd med det regionen arbejder hen imod. Derfor vi har investeret 2,2 mio. kr. i indsatsen”.

Tilladelse til at hente sand, ral og grus
Kommunerne sætter endnu en vigtig del af projektet i søen i løbet af vinteren. Her skal de nemlig ud og finde en rådgiver, som skal hjælpe med at finde ud af, hvor kommunerne kan finde det nødvendige sand, ral og grus til projektet. I første omgang skal rådgivningsydelsen i udbud.

Yderligere oplysninger:
Benedikte Kiær (K), borgmester, Helsingør Kommune, tlf. 2531 2000
Kim Valentin (V), borgmester, Gribskov Kommune, tlf. 7249 8200
Steen Hasselriis (V), borgmester, Halsnæs Kommune, tlf. 2630 1744 Sophie Hæstorp Andersen (S), regionsrådsformand i Region Hovedstaden via regionens pressevagt, tlf. 70209588
Astrid Ravnsbæk, direktør, Teknik og Miljø i Gribskov Kommune, tlf. 7249 6644