Flere byggesager behandles ekspres

2016 bød på et rekord-højt antal byggesager fra borgere og virksomheder. Alligevel bliver flere sager behandlet hurtigere – nu behandles knap halvdelen af alle sager inden for 5 dage.

Kan jeg få lov at bygge ny carport? Må jeg udvide huset? Og kan virksomheden få lov at opføre den længe ønskede lagerhal?

Den slags spørgsmål ligger bag et rekord-højt antal byggesager, hvor borgere og virksomheder ønsker kommunens tilladelse til at bygge. I alt 567 sager endte i 2016 med en tilladelse fra kommunen – en stigning på 7 procent i forhold til 2015. Stigningen i antallet af sager er på hele 81 procent sammenlignet med 2013, viser opgørelsen.

Samtidig bliver flere sager behandlet ekspres. 255 af tilladelserne blev givet inden for 5 dage svarende til 43 procent. Og det er en helt afgørende service for borgere og virksomheder, mener formanden for plan- og miljøudvalget, Jesper Behrensdorff (K):

”Som borger eller virksomhed har man i lang tid gået og planlagt et byggeri. Man har gjort grundige forberedelser og tanker om projektet, og derfor er det selvfølgelig afgørende, at kommunen er medspiller i at få ekspederet sagen hurtigst muligt. Vi er klart på vej i den rigtige retning, og det er jeg meget tilfreds med,” siger han.

Det er bla. en fast-track-ordning for virksomheder, der har medvirket til, at mange sager nu ekspederes hurtigere. Der vil dog altid være sager, der ikke kan behandles ekspres, understreger udvalgets formand. Hvis borgerne fx har glemt at give kommunen centrale informationer om byggeriet, hvis naboerne skal høres først, eller hvis en sag er så vigtig, at den skal behandles i det politiske udvalg – så går der længere tid, fortæller Jesper Behrensdorff.

Borgmester Kim Valentin (V) ser det stigende antal ansøgninger som et tegn på, at Gribskov er inde i en positiv vækst:

”Både virksomheder og private borgere oplever, at tingene bevæger sig i den rigtige retning, og derfor tør man godt investere – hvad enten det er en virksomhed, som vælger at udbygge, eller en familie, som lægger penge i at forbedre deres bolig. Vi oplever en vækst, som giver sig udslag i, at flere vil bygge – og selvfølgelig skal kommunen arbejde med som en positiv medspiller,” siger Kim Valentin.

Når det gælder de meget lange ventetider på ca. tre måneder eller længere, var det 9,1 procent af byggesagerne, der i 2016 havde den lange ventetid. Nogle få, langvarige sager er med til at trække gennemsnittet for sagsbehandlingstiden lidt op i 2016 – til 25,6 dage.

Generelt har Gribskov Kommune i de senere år oplevet en markant vækst i antallet af ansøgninger. Efter finanskrisens afslutning har både private og virksomheder fået mod på at bygge nyt og bygge til. I 2016 blev der i gennemsnit givet 47 byggetilladelser fra kommunen hver måned. Til sammenligning blev der i 2013 givet i gennemsnit 26 tilladelser om måneden. Målet i budgettet er, at alle almindelige byggesager, hvor der ikke er behov for høring, afgøres indenfor to uger efter, at sagen er fuldt oplyst fra ansøgers side.

Yderligere oplysninger: Jesper Behrensdorff, formand, plan-og miljøudvalget, Gribskov Kommune, 40518624. Kim Valentin (V), borgmester, Gribskov Kommune, 72498200.