Frikommune: Gribskov Kommune gør livet lidt lettere for udsatte familier og unge

Gribskov Kommune er blevet frikommune, og det skal komme udsatte familier og unge til gavn. Sagsbehandlingen skal være mere enkel og gennemskuelig for borgerne, der blandt andet får en gennemgående kontaktperson og én samlet handleplan.

Gribskov Kommune kan nu kalde sig frikommune, og den status vil kommunen bruge til at gøre det lettere og mere overskueligt for udsatte familier og unge at have en sag i kommunen.

Efter sommerferien og de næste tre år har frikommunen nemlig lov til at se bort fra besværlig lovgivning for at skabe kortere og mere effektiv sagsbehandling, og det giver kommunen mulighed for at sætte gang i en række nye arbejdsgange og metoder.

En mere helhedsorienteret indsats

A være frikommune betyder, at Gribskov Kommune sammen med otte andre kommuner samarbejder om en mere helhedsorienteret indsats overfor udsatte familier og unge, der har svært ved at finde job eller gennemføre en uddannelse på grund af fx misbrug, psykisk eller fysiske sygdom. Med frikommuneforsøgene vil borgere opleve, at sagsbehandlingen bliver mere enkle og at indsatsen bliver bedre tilpasset den enkeltes livssituation.

Hvad betyder det, at Gribskov Kommune bliver frikommune for borgerne?

Konkret vil Gribskov Kommune ændre på den måde, kommunen arbejder med familier og unge på. Dette betyder, at de unge og familierne får en fast kontaktperson, som vil følge dem tæt, og som de kan henvende sig til uanset om henvendelse handler om job, sundhed eller familieforhold.

Borgmester, Kim Valentin fortæller:
"Jeg er glad for, at vi med frikommune-forøget kan give udvalgte borgeren en tættere og dybere relation i form af en gennemgående kontaktperson, der koordinerer borgernes forløb og samarbejder med relevante fagpersoner i kommunens system. På den måde møder borgerne færre forskellige medarbejdere i kommunen, og det bliver mere overskueligt for dem, hvem de skal tale med og hvad der sker deres forløb."

Sammen med den unge eller familierne lægger kontaktpersonen en helhedsorienteret plan med fx mål og indsatser i forhold til familielivet, skolegang, uddannelse, job mv. Borgeren og kontaktpersonen indgår konkrete aftaler om, hvordan de når deres mål, og hvem kontaktpersonen skal inddrage for at hjælpe borgeren til at nå sine mål. Kontaktpersonen følger hyppigere op på, hvordan det går med indsatserne, så borgeren oplever, at der sker noget samtidigt med at forløbet bliver bedre tilrettelagt og koordineret.

Målgruppen for frikommuneforsøgene i Gribskov Kommune

Unge mellem 15 & 23 år, der modtager uddannelseshjælp eller integrationsydelse og unge under 30 år, der modtager STU. De unge vil typisk have forskellige psykiske, fysiske eller sociale udfordringer (fx bevægelseshandicap, multihandicap, unge med ADHD eller andre psykiske lidelser og de vil typisk have svært ved at komme i og blive fastholdt i uddannelse).

Udsatte familier der modtager specialundervisning eller forebyggende foranstaltninger. En bred og omfattende målgruppe, der kan opdeles i forhold til deres udfordringer: 1) Socialt udsatte familier, 2) Familier med fysiske eller psykiske lidelser og handicap og 3) Familier, der både er socialt udsatte og med fysiske eller psykiske lidelser eller handicap.

Yderligere oplysninger

Frikommunekoordinator: Tanja Condrea, mail tcond@gribskov.dk

FAKTA: Om frikommuneforsøgene i perioden fra 2017-2020

  • Formålet er at få ny viden og praktiske erfaringer, som kan bidrage til forenkling af statslige regler og frembringe erfaring med nye løsninger, der samlet understøtter en bedre og mere effektiv lokal styring.
  • For at fremme fælles idéudvikling og videndeling skal kommunerne som noget nyt ansøge sammen i kommunale netværk om at lave forsøg inden for et fælles tema. Alle frikommuner i et netværk gennemfører ikke nødvendigvis de samme forsøg, men inspirerer og udveksler erfaringer med hinanden løbende.
  • Byrådet besluttede d. 30 maj 2016 at Gribskov indgå i frikommuneansøgning i netværk med 9 nordsjællandske kommuner og d 30. januar 2017.
  • Frikommune-forsøgene i Gribskov Kommune vil skabe bedre koordinering, smidigere sagsbehandling for unge og familier, der er i berøring med flere forskellige myndigheder på én og samme tid.