Kvalitet i hjemmesygeplejen er sikret

Attendo har på møde i går forsikret, at de forløb der på det seneste har været omkring hjemmesygepleje, ikke sker igen. Borgmester Kim Valentin har, med den handlingsplan der er lagt frem, tiltro til, at Attendo fremover kan leve op til Gribskov kommunes kvalitetsstandarder

Borgmester Kim Valentin (V) holdt i går, torsdag den 10. august, møde med den private leverandør Attendo. På mødet skulle Attendo gøre rede for, hvad de gør for at leve op til kvalitetsstandarterne i kontrakten.

Borgmester Kim Valentin udtaler; "Jeg havde et godt og konstruktivt møde med Attendo i går. Attendo har forsikret mig om, at de forløb vi har oplevet på det seneste, ikke sker igen. Attendo har desuden garanteret mig, at opgaver i hjemmesygeplejen altid løftes af medarbejdere med de rette kompetencer. På den baggrund og med handlingsplanen for øje tror jeg på, at borgerne fra nu af får den hjemmesygepleje, de har brug for."

Hjemmesygepleje skal leve op til kvalitetstandarterne

Det er Byrådet i kommunen, der beslutter kvalitetsstandarderne for de forskellige ydelser og de kvalitetsstandarter skal leverandøren leve op til. Det skal de, uanset om det er kommunen selv der er leverandør, eller om det er et privat firma, som har opgaven. Det vil sige, kommunen fastlægger serviceniveauet, og leverandøren skal udføre opgaverne, så det svarer til det fastlagte serviceniveau. I de kritiske forløb, der har været den seneste tid, har leverandøren ikke levet op til den pågældende kvalitetsstandard og det tilhørende sygeplejekatalog. Derfor har kommunen givet både gult og rødt påbud til leverandøren. Havde det været kommunens egen leverandør, havde de fået samme påbud.

Attendo retter op

Attendo har sat ind fra flere sider, for at sikre at borgerne får den sygepleje, de har behov for. Attendo har garanteret, at opgaver i hjemmesygeplejen altid løftes af medarbejdere med de rette kompetencer. I den forbindelse vil Attendo udarbejde et kompetenceskema, der tydeligt viser, hvilke kompetencer de forskellige medarbejderne skal have til hvilke typer opgaver. Attendo har strammet op på deres dokumentationspligt og på borgerens individuelle handleplaner. Samtidigt har Attendo givet sygeplejerskerne mere tid til opgaven og til at dokumentere. Attendo vil fremover udføre intern stikprøvekontrol for at sikre sig, at der er en systematisk dokumentation. Gribskov kommune fortsætter også kontrollen, således vil der blive udvalgt flere forløb og stikprøver herfra.

Attendo har desuden taget initiativ til at organisere sig på en måde, hvor sygeplejerskerne kommer tættere på borgerne og får et tydeligere ansvar. Endeligt går Attendo også i gang med at forbedre deres arbejdsgange ved indlæggelser og udskrivelser fra hospitalerne.

Gribskov Kommunes fortsætter desuden med den hotline kommunen har etableret. Her kan alle borgere og pårørende ringe, hvis de har noget at berette og måske ikke mener at de har fået den hjælp og pleje de har brug for. Det bliver blandt andet i form af stikprøve besøg hos borgere, og med at se udvalgte forløb efter i sømmene.

Social- og Sundhedsudvalget følger op

Social- og Sundhedsudvalget skal på første møde efter sommerferien gennemgå de konkrete sager, hvor der er sket fejl og have en status på resultaterne af de ekstra tiltag kommunen har sat i gang.

Formand Social- og Sundhedsudvalget Birgit Roswall (V), fortæller;
”Vi har givet påbud i de her sager, fordi kvaliteten af de leverede ydelser ikke levede op til den aftalte kvalitet. Det kan vi som kommune slet ikke leve med. Derfor bliver der nu sat ind fra både Attendos og vores side. Vi kommer til at følge effekten af disse indsatser tæt i Social- og Sundhedsudvalget i den kommende tid”.

Borgmester Kim Valentin fortsætter; "Det er nogle uacceptable forløb, vi har oplevet på det seneste. For at undgå noget lignende fremover, mener jeg, at vores leverandører skal lære af de erfaringer, vi har i plejecentrene. Vi har for eksempel gode erfaringer med triagering som redskab til at vurdere hvilken indsats, borgeren har brug for. Jeg var i mandags været på besøg hos PlejeGribskov sammen med Innovationsminister Sophie Løhde. Her er de dygtige til triage. Både ministeren og jeg fik indtryk af, at det er et godt og effektivt redskab til at give overblik over borgernes helbredstilstand, som jo kan ændre sig fra time til time. Denne metode gør det langt nemmere at opspore sårbare borgere tidligt. Nye digitale løsninger kan give mere tid til borgerne. Det er den nære kontakt med borgerne, som vi skal have fokus på."

Yderligere information:

Kim Valentin (V), borgmester, Gribskov Kommune, 72498200.
Birgit Roswall (V), formand for Social- og Sundhedssudvalget, 2175 8058