Medlemmer til nyt huslejenævn

Huslejenævnets valgperiode udløber den 31. december 2017, derfor er det nu blevet tid til indstilling af medlemmer til Det Fælleskommunale Huslejenævn for Halsnæs og Gribskov Kommune for perioden 2018-2021.

Et nyt huslejenævn tager over fra 1. januar 2018, og indstilling af medlemmer til nævnet finder sted fra nu og frem til og med den 10. november 2017.

Huslejenævnet består af en (juridisk) formand, der beskikkes af direktøren for Statsforvaltningen efter indstilling fra byrådet. De to andre medlemmer udpeges af byrådet efter indstilling fra henholdsvis de større udlejerforeninger, herunder grundejerforeninger, og de større lejerforeninger i Halsnæs og Gribskov Kommune. Medlemmerne skal være bekendt med huslejeforhold.

Foreningerne skal indstille både en kvinde og en mand til hver af posterne som medlem af Det Fælleskommunale Huslejenævn for Halsnæs og Gribskov Kommune for perioden 1. januar 2018 – 31. december 2021. Det samme gælder for suppleanterne. Dette kan fraviges ved særlige grunde, som foreningerne i så fald skal angive.

Indstillingerne skal være modtaget senest den 10. november 2017, og sendes til e-mailadressen gribskov@gribskov.dk.