Nationalpark er blevet digital

På kommunens hjemmeside kan du nu se, hvilke ejendomme i Gribskov Kommune, der er med i Nationalparken og hvem, der ønsker at være med. Frem til 1. februar kan du også melde din ejendom ind digitalt.

Det er Nordsjællands store naturværdier og kirke- og kongemagtens historie, som giver Danmarks nye nationalpark, Kongernes Nordsjælland, sin særlige identitet. Parken indeholder et landskab, der efter danske forhold har en enestående variation. Den rummer store skovarealer med biologisk mangfoldighed, og også søerne Arresø, Esrum Sø og Gurre Sø er en del af nationalparken.

Nationalparkens grundlæggende vision er at skabe en sammenhængende nationalpark med udgangspunkt i de statslige arealer Esrum Sø, Gribskov, Arresø og Tisvilde Hegn. Parken skal forvaltes og udvikles i et dynamisk samarbejde mellem lodsejere, borgere, erhvervsliv, aktører og myndigheder.

Flere frivillige lodsejere

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde-Larsen (V) har givet kommunerne grønt lys til at få flere frivillige lodsejere med i nationalparken frem til 1. februar 2017.

"Vi har en rigtig god proces i denne nye runde, hvor flere lodsejere har mulighed for at komme med i nationalparken. Indtil nu har vi - alene i Gribskov Kommune - fået tilsagn fra positive lodsejere om samlet set at lægge godt 150 hektar ind i Nationalparken. Det er jeg utrolig glad for, og jeg håber, at flere vil komme til, da det desværre ikke er alle ejendomme, hvor der kan skabes sammenhæng til den eksisterende afgrænsning. Jeg vil derfor gerne opfordre til, at man går ind på vores hjemmeside og ser på det digitale kort, om der er mulige forbindelser og evt. taler med naboen. Og ellers er man altid velkommen til at kontakte os for at høre nærmere," siger borgmester Kim Valentin (V), Gribskov Kommune.

Med godkendelsen af forslaget til Nationalpark Kongernes Nordsjælland vil Miljø- og Fødevareministeriet efter 1. februar gå i gang med at udarbejde forslag til en bekendtgørelse for nationalparken, som så skal i 16 ugers høring. Derefter vil der blive taget stilling til indkomne høringssvar, hvorefter miljø- og fødevareministeren kan oprette nationalparken.

FAKTA

Hvad er en nationalpark?

En nationalpark er en fond, der ledes af en bestyrelse der sammensættes af Miljø- og fødevareministeren. Bestyrelsen rådgives af et Nationalparkråd. Bestyrelsen udarbejder i samarbejde med Nationalparkrådet en nationalpark-plan for etablering og udvikling af parken.

Mere viden

Du kan læse mere om processen og få de seneste nyheder om Nationalpark Kongernes Nordsjælland på www.danmarksnationalparker.dk. Det digitale kort findes på www.gribskov.dk. Du kan også kontakte Center for Teknik og Miljø, Inger Tommerup Fogh, 72496765.

Yderligere oplysninger: Kim Valentin (V), borgmester, Gribskov Kommune, 72498200.