Nu skal kommunen inddrive borgernes gæld

På blot to år er borgernes gæld til Gribskov Kommune vokset med ca. 14 mio. kroner, viser ny opgørelse. Fra 1. februar lader staten opgaven med at inddrive gælden overgå til kommunerne, og borgmester Kim Valentin (V) vil gå håndfast til værks.

Manglende betaling af alt fra børnehave, ejendomsskat til bøder for glemt aflevering af bøger på biblioteket har på grund af statens manglende inddrivelse af gæld nået nye højder i Gribskov.

Det viser en nye opgørelse fra Gribskov Kommune.

Borgernes samlede gæld var ved udgangen af 2016 på knap 75 mio. kroner. En stigning på 14 mio. kroner fra 2014, hvor gælden lå på knap 61 mio. kroner.

Opgørelsen kommer op til økonomiudvalgets møde på mandag og kort før, at staten pr. 1. februar lader opgaven med at inddrive ejendomsskatten overgå til kommunerne.

”Vi har været vidne til, at staten slet ikke har kunnet løfte den her opgave. Med det stærkt utilfredsstillende resultat, at gælden bare har fået lov til at vokse og vokse. Det er krænkende for alle de borgere, der betaler deres til tiden, at der ikke bliver fulgt op på de manglende betalinger. Men det gør vi noget ved nu. Vi vil gå hurtigt og håndfast til værks,” siger borgmester Kim Valentin (V), Gribskov Kommune.

Når økonomiudvalget mandag får status på gælden fremgår det, at stort set alle former for gæld til kommunen er vokset de seneste par år:

• Gæld vedr. manglende betaling af ejendomsskat er steget fra 7,7 til 11,6 mio. kroner fra 2014 til udgangen af 2016.

• Manglende betalinger for skoler, børnehaver og vuggestuer er steget fra 2,3 til 4,5 mio. kroner.

• Gælden for diverse, fx tilslutning til kloak og adgang til svømmehallen, er steget fra 8,7 til 13,7 mio. kroner.

• Manglende betaling for erhvervsaffald, forpagtning mv. er vokset fra 2,4 til 3,5 mio. kroner.

Stigningen skyldes hovedsageligt, at statens meget omtalte EFI-system for inddrivelse af gæld slet ikke er kommet til at fungere. Derfor overgår opgaven omkring ejendomsskatten pr. 1. februar til kommunerne, således kommunen igen kan inddrive restancer opstået efter 1. februar. Folketinget mangler dog at vedtage lovforslaget, hvilket forventes at ske 26. januar.

Gribskov Kommune skal nu se nærmere på, hvordan arbejdet med at inddrive gæld sker bedst, evt. i samarbejde med andre kommuner. Men konkret er der en række nye tiltag på plakaten, så kommunen ikke bare ser passivt til, mens gælden vokser.

Hvis borgerne fremover glemmer betalingen til børnehaven eller regningen for de glemte bøger på biblioteket, så sender kommunen fortsat to rykkere. Handler det om ejendomsskat, vil borgeren fortsat blive rykket, herefter får kommunen nu mulighed for at foretage udlæg i ejendommen. Sker der fortsat ikke betaling, sendes kravet til advokat, der efterfølgende sender kravet til fogedretten.

Yderligere oplysninger: Kim Valentin (V), borgmester, Gribskov Kommune, 72498200.