Ny sundhedspolitik skal flyve så snart blækket er tørt

Gribskov Kommunes kommende sundhedspolitik skal skabe en ramme for, hvordan medarbejderne styrker borgernes sundhed og trivsel i det daglige arbejde med borgerne. Kommunen vil bygge videre på de positive erfaringer fra forebyggelsesprogrammet "Grib Livet", der har givet sundere og gladere borgere gennem de seneste tre år på fire udvalgte områder.

Gribskov Kommune tog tirsdag første skridt på vej mod at skabe en ny sundhedspolitik.

Her mødtes repræsentanter fra leverandører, råd, frivillige foreninger, politikere og fagfolk fra administrationen til en workshop, hvor de nedfældede de første fælles tanker til den nye politik.

Skal virke med det samme
Og den nye sundhedspolitik skal styrke borgernes sundhed og trivsel med konkrete tiltag, der begynder at virke med det samme, politikken er vedtaget.

Det slår formand for Social- og Sundhedsudvalget Birgit Roswall (V) fast.

"Sundhedspolitikken skal sætte en klar retning og ramme for, hvordan vi vil få både fysisk og mentalt sundere borgere og komme med konkrete anbefalinger til, hvordan vi gør det. Og det skal virke. Det må ikke være en tandløs skuffe-politik," siger Birgit Roswall og fortæller, at kommunen vil bygge videre på de positive erfaringer fra det store forebyggelsesprogram "Grib Livet", hvor fire pilotprojekter har bevist, at det er muligt at gøre sundhed og trivsel til en del af det daglige arbejde.

"Vi har for eksempel haft unge fra jobcenterets Uddannelsescenter ude i naturen, hvor de har klatret, flået dyr og fundet urter, der er blevet lavet til et måltid over bål. Det giver de unge en større tro på sig selv og egne evner, fordi de får succesoplevelser og lærer om samarbejde. Det gør dem mere parate til for eksempel at vælge en uddannelse, viser erfaringerne. Her kan sundhedspolitikken være med til at udbrede de gode erfaringer til flere områder," siger formanden uden dog at ville lægge sig fast på, hvad den skal indeholde.

De frivillige spiller en vigtig rolle
Repræsentanter fra foreningslivet var med til workshoppen tirsdag, og de kommer til at spille en vigtig rolle i forhold til at få politikken til at virke og leve i samarbejde med kommunen.

"Politikken skal være handlingsorienteret, og her har de frivillige og foreningerne stor erfaring med, hvad der virker, og derfor vil vi naturligvis inddrage dem så meget som muligt," siger Birgit Roswall.

Den nye sundhedspolitik er efter planen klar til at blive vedtaget af byrådet i oktober 2017.

Yderligere oplysninger:
Birgit Roswall, formand for Social- og Sundhedsudvalget, tlf. 7249 6804
Mikkel Damgaards, chef i Center for Social og Sundhed, 7249 7467