Nyt byrådsflertal udstikker politiske pejlemærker

Et flertal i det nye byråd har aftalt overskrifterne for det politiske program de kommende fire år. Samtidig er aftalen om de politiske udvalg vedtaget i byrådet.

Højere kvalitet i skoler og børnehaver, et værdigt liv for ældre borgere, Gribskov som en grøn foregangskommune og mere inddragelse af borgerne.
Det er nogle af overskrifterne i det politiske program, som et flertal i det nye byråd, NytGribskov, Socialdemokratiet og Enhedslisten, er enige om.
Pejlemærkerne for det politiske arbejde kommer samtidig med, at byrådet i dag har vedtaget aftalen om de politiske udvalg og poster, den såkaldte konstitueringsaftale.
”Jeg er glad for, at vi med nye politiske pejlemærker kan udstikke en kurs for byrådets arbejde i de kommende fire år. Først og fremmest er det en åben invitation til alle borgere med noget på hjerte til at involvere sig og komme med forslag til, hvordan Gribskov skal udvikle sig,” siger Anders Gerner Frost (NG), som fra årsskiftet overtager borgmesterposten.

Partiernes pejlemærker
Aftalen mellem de tre partier udstikker kursen på en række nøgleområder, bl.a.:

• Højere kvalitet i skoler og børnehaver
• Værdig behandling af udsatte grupper
• Bedre trafikforhold for både bilister og offentlig transport
• Grøn foregangskommune og investeringer i miljø
• Attraktiv bosætnings- og erhvervskommune
• Støtte til frivillige fællesskaber, idræt og kultur
• Mere borgerinddragelse
• Værdigt ældreliv

De politiske poster
Flertallet i det nye byråd har på byrådsmødet vedtaget en aftale om de politiske udvalg:

• Økonomi:
Formand Anders Gerner Frost (NG), næstformand Bo Jul Nielsen (S).

• Udvikling, by og land (kommuneplanlægning, infrastruktur, byudvikling):
Formand Pernille Søndergaard (NG), næstformand Bo Jul Nielsen, (S).

• Miljø og klima (miljø, forsyning, kyst og klima):
Formand Michael Hemming Nielsen (Enh.), næstformand Allan Nielsen (S).

• Børn og familie (børn og unge):
Formand Sisse Krøll Willemoes (NG), næstformand Allan Nielsen (S).

• Ældre (ældre):
Formand Betina Sølver (S), næstformand Pernille Kromann Sams (NG).

• Forebyggelse (sundhed, social og forebyggelse):
Formand Pia Foght (S), næstformand Pernille Kromann Sams (NG).

• Erhverv og beskæftigelse (arbejdsmarked, erhverv, integration, landbrug og fiskeri):
Formand Mikkel Andersen (S), næstformand Michael Hemming Nielsen (Enh.).

• Kultur, fritid og oplevelsesøkonomi (kultur, idræt, nationalpark og turisme):
Formand Morten Jørgensen (NG), næstformand Mikkel Andersen (S).

Se den komplette liste over medlemmerne af de nye udvalg.


Yderligere oplysninger:
Anders Gerner Frost, NytGribskov. 23412045.
Bo Jul Nielsen, Socialdemokratiet,72497511.
Michael Hemming Nielsen, Enhedslisten, 22857363.