Orienteringsmøde om Nordkystens Fremtid lukket for tilmeldinger

Fredag 2. juni kl. 16.00 – 17.30 holder vi orienteringsmøde i byrådssalen om beskyttelse af Nordkysten. Her har vi fået det maximale antal tilmeldinger og lukker derfor for tilmeldingen.

TILMELDING IKKE LÆNGERE MULIG.

Vi har desværre nået grænsen for tilmeldinger.

Gribskov Kommune samarbejder med Halsnæs og Helsingør Kommuner om en fælles kystbeskyttelsesløsning for hele Nordkysten. Projektet kaldes Nordkystens Fremtid. I løbet af sommeren og efteråret 2016 har en rådgivergruppe bestående af COWI, Niras, DHI samt Hasløv & Kjærsgaard udarbejdet et kystteknisk skitseprojekt, der beskriver hvilken kystteknisk løsning, der er den bedste, hvad det koster, hvor sandet kan komme fra og en overordnet vurdering af de miljømæssige konsekvenser.

Der er i foråret afholdt orienteringsmøder om skitseprojektet i de tre kommuner. I Gribskov Kommune er der rejst ønske om en gentagelse af orienteringsmødet, så et større antal ejere af fritidsboliger er opmærksomme på mødet, og dermed kan få mulighed for at deltage. Dette møde er således identisk med det møde som blev afholdt den 23.02.2017.

På mødet bliver resultaterne af skitseprojektet præsenteret, og der bliver mulighed for at stille spørgsmål til projektet.

Af hensyn til arrangementet er tilmelding nødvendig.

Send tilmelding senest 28. maj til skrag@gribskov.dk

Læs mere om det kysttekniske skitseprojekt