Plads til velfærd til Gribskovs budget

Børn og unge med brug for særlig hjælp står til at få et gevaldigt løft i udkastet til et nyt budget for Gribskov Kommune. Byrådet har i dag afsluttet budgetseminar, og forhandlingerne om næste års budget er skudt i gang.

Børn og unge, som har vanskeligt ved at sidde stille på skolebænken, eller har svært ved at knække koden til at læse eller regne, får en stor hjælpende hånd i udkastet til Gribskov Kommunes nye budget.

Det såkaldt specialiserede børneområde og uddannelsen for unge (Særligt Tilrettelagt Uddannelse) får tilført ca. 50 mio. kroner hvert år fremover i budgetforslaget, og dermed er børn og unge med vanskeligheder blandt de vigtigste områder i kommunens nye budget. Byrådets forhandlinger om budgettet går nu for alvor i gang, efter at byrådet i dag afsluttede sit budgetseminar, der bl.a. indeholdt en gennemgang af administrationens oplæg til næste års budget.

”Det er vigtigt for mig, at alle Gribskovs yngre borgere kommer ud af skolen med et godt resultat, som de kan bruge til at komme videre i livet og få en uddannelse. Derfor er det helt afgørende, at også de unge, som af én eller grund er udfordret, også får den rette hjælp til at komme videre,” siger borgmester Kim Valentin (V), som begrundelse for den økonomiske saltvandsindsprøjtning til børn og unge. Han understreger, at alle landets kommuner er ramt af stigende udgifter til særlig støtte til elever i skolerne, specialundervisning, mv.

”Samtidig kan vi ikke have en situation, hvor stigende udgifter til det specialiserede område betyder, at vi skal sænke ambitionerne for alle andre skolebørn. Derfor er det nødvendigt med flere penge til området,” siger Kim Valentin.

Penge til borgernes velfærd

Hvis byrådets partier bliver enige om et økonomisk løft til børn og unge, så bliver det ikke første gang, at klassisk velfærd er i centrum for budgettet.

Børneområdet var i centrum både for årets budget i 2017 samt året forinden, hvor i alt 26 mio. kroner blev tilført det specialiserede børneområde.

På budgettet i 2016 var det sundhedsområdet, som med 18,5 mio. kroner ekstra blev prioriteret højt. Her gik pengene især til de ekstra udgifter til regionerne, fordi flere borgere bliver behandlet på sygehusene og kommunens udgifter derfor er stigende.

Også de ældre har tidligere stået i centrum på årets budget. I 2016 besluttede byrådet, at de ældre hvert år skulle have ekstra 10-15 mio. kroner på budgettet for at tage højde for, at der bliver stadig flere ældre i Gribskov Kommune og at det naturligvis øger udgifterne til pleje og behandling.

”Det, som jeg mener er klassisk service over for helt almindelige borgere – vores børn og unge, vores syge, vores ældre – har vi tradition for at have fokus på, når vi beslutter, hvordan pengene skal bruges. Det håber jeg, vi kan gentage i år,” siger borgmester Kim Valentin forud for de politiske forhandlinger.

Af øvrige initiativer på velfærdsområdet kan i de senere år nævnes:

• En ’børn og unge-pakke’ med forskellige sociale tiltag (budget 2015 og 2017).

• Oprettelsen af demens-centret Holbohave for demensramte og deres pårørende (budget 2016 og 2017).

• Et økonomisk løft til aktivitetshus i Gilleleje (budget 2016).

• Ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet (budget 2017).

• Borgerrettet forebyggelse og sundhedsfremme – Grib Livet (buget 2016)

• Styrkelse af frivillighedsområdet med en frivillighedskoordinator (2016).

Samtidig er der i de forløbne år skåret ned på kommunens administration, påpeger Kim Valentin. Der har været fokus på mindre administration og mere effektive arbejdsgange. Det har givet en besparelse på ca. fem mio. kroner i 2015 og godt seks mio. kroner i 2016 og i årene fremover. I år er besparelsen på fem mio. kroner, og den stiger til 10 mio. kroner næste år og årene fremover. Desuden er der skåret ned på brug af konsulenter, så der hvert år spares to mio. kroner på den konto. Byrådet behandler budgetforslaget første gang mandag 4. september.

Yderligere information: Kim Valentin (V), borgmester, Gribskov Kommune, 72498200.