Pressemeddelelse: 313 borgere har fået hjælp af borgerrådgiveren

313 borgere har kontaktet borgerrådgiveren for at få hjælp i det forgangne år, og det er over dobbelt så mange som i 2015, hvor 150 borgere fik hjælp. Det viser borgerrådgiverens netop udgivne årsberetning.

Gribskov Kommunes borgerrådgiver har for alvor slået sit navn fast i 2016.

313 har fået hjælp af borgerrådgiveren i 2016, og det er over dobbelt så mange sammenlignet med borgerrådgiverens første år, 2015.

Det konkluderer borgerrådgiver Jarl Ahlers Mortensen i sin netop udgivne årsberetning, som politikerne blev orienteret om på byrådsmødet i går.

Borgerrådgiver-stillingen blev oprettet i 2015. Han har de to år blandt andet hjulpet borgerne med at forstå afgørelser fra kommunen, at finde ud af, hvordan borgerne kommer videre med en sag, hvis borgerne vil klage over kommunens sagsbehandling og generelt givet råd og vejledt borgerne.

Stillingen blev oprettet for at styrke kommunikationen med borgerne og øge kommunens service. Og så er borgerrådgiveren ansat af byrådet og fungerer dermed som et uafhængigt led mellem borgerne og administrationen.

Det handler om at skabe forståelse
Borgerrådgiver Jarl Ahlers Mortensen forklarer, at hans primære opgave er at bygge bro mellem borgerne og kommunen.

"Det handler om at skabe forståelse mellem borgerne og administrationen, så vi gør kommunen til et bedre sted at være borger," forklarer borgerrådgiveren.

Borgmester Kim Valentin (V) er meget tilfreds med borgerrådgiverens første to år:

"Det er utroligt meget værd, at vi har en kyndig og uafhængig person siddende klar til at hjælpe borgerne. Personligt kan jeg som borgmester også mærke, at færre sager ender på mit bord. Det må betyde, at borgerrådgiveren har gjort et godt stykke arbejde," konstaterer Kim Valentin.

Styrker administrationens arbejde med klagesager
Udover at hjælpe borgerne, så hjælper borgerrådgiveren også administrationen med at styrke arbejdet med klagessagerne.

Det beskriver Jarl Ahlers Mortensen ligeledes i sin årsberetning. På baggrund af de klagesager, han har arbejdet med, har han nemlig set en række muligheder for at støtte de ansatte i at blive endnu skarpere til at nedbringe sagsbehandlingstiden.

"Behandlingstiden for de sager, som jeg har videreformidlet til administrationen, er faldet markant i perioden fra 2015 til 2016 og er nu nede på 10 dage i gennemsnit. Det er under kommunens servicemål på 14 dage," siger borgerrådgiveren og fortæller, at han blandt andet har givet administrationen det råd, at centrene kan udpege en medarbejder, der holder øje med, at kommunen svarer på henvendelserne inden 14 dage.

Færre klager over administrationens arbejde
Borgerrådgiveren kan desuden konstatere, at 49 procent af henvendelserne til ham i 2015 var klager over administrationens arbejde, mens tallet var faldet til 24 procent i 2016. Byrådet tog borgerrådgiverens årsberetning til efterretning på byrådets møde i går. Borgerrådgiveren har to år tilbage, før byrådet igen skal tage stilling til, om kommunen fortsat skal have en borgerrådgiver.

Yderligere oplysninger:
Kim Valentin, borgmester, tlf. 7249 8200
Jarl Ahlers Mortensen, borgerrådgiver, tlf. 7249 6830