Pressemeddelelse: Forventet merforbrug på 10,0 mio. på Børneudvalgets område

Den seneste budgetopfølgning viser et forventet merforbrug på Børneudvalgets område på 10. mio. kr.. Det skyldes, at der har været højere aktivitet på det specialiserede børneområde end forventet. Børneudvalget prioriterer, at børn får den hjælp der er behov for, når behovet er der. For at imødekomme budgetudfordringerne udarbejdes nu en plan for, hvordan de økonomiske udfordringer skal håndteres.

Det specialiserede børneområde har i 2017 et budget på ca 65 mio. kr. Til sammenligning var budgettet i 2016 på ca 71 mio. I de første fire måneder af 2017 har flere børn end forventet haft brug for hjælp. Det har betydet tilgang af sager og en stigning i antallet af foranstaltninger. Aktivitetsstigningen betyder samtidigt, at planlagte effektiviseringer bliver svære at realisere. Det skal nu håndteres. 

Formand for børneudvalget, Trine Egetved, fortæller: 
"Det er vigtigt for os i Børneudvalget, at børnene får den hjælp de skal have. Det kommer i første række. Nu laver vi en handleplan for hvordan vi får budgettet på ret køl. Vi har allerede forskellige ideer til hvad vi kan skrue lidt på, uden at det går ud over børnene" 

Trods stigningen i antallet af børn, der har behov for hjælp arbejder administrationen på at skabe balance mellem budget og forventede udgifter. Der er igangsat en analyse af stigningen i antallet af underretninger, optimering af opgaver og arbejdsgange. Der er og vil fortsat være stor opmærksomhed rettet mod indsatser, der kan sikre tidlig indsats og forebygge at børn og unge kommer i mistrivsel. 

Borgmester Kim Valentin udtaler: 
"Jeg har stor tiltro til, at Børneudvalget kan håndtere budgetudfordringerne. Det er et område med mange udgiftstunge løsninger og derfor er området følsomt overfor tilgangen af enkelte, dyre sager. Det er vigtigt, at børnene får den hjælp de skal have og at man så efterfølgende får styr på budgettet igen" 

Yderligere information: 
Børneudvalgsformand Trine Egetved, telefon 7249 7538 
Borgmester Kim Valentin, tlf 7249 8200