Pressemeddelelse: Generelt tilfredshed med lærernes arbejdstid

Der er tilfredshed med forvaltningen af aftalen om lærernes arbejdstid. Det viser en netop gennemført evaluering af forståelsespapiret omkring lærernes arbejdstid. Lærerne har i stor udstrækning den fleksibilitet, de har brug for. Det glæder et flertal i Børneudvalget, som derfor har besluttet, ikke at ændre i aftalen. En eventuel ny forhandling med Danmarks Lærerforening skal følge overenskomstperioden og skal derfor først ske i efteråret 2017.

Lærerne fik en ny arbejdstidsaftale, som følge af Lov 409 i forbindelse med skolereformen. I Gribskov Kommune blev der efterfølgende udarbejdet et forståelsespapir, som skulle tydeliggøre hvordan arbejdstiden her i kommunen kan tilrettelægges indenfor den nye lovgivning. Børneudvalget bad tidligere på året administrationen om at evaluere, hvordan forståelsespapiret virker i praksis. På mødet den 24. april behandlede børneudvalget evalueringen og besluttede at fastholde den praksis, der er i dag.  

Formand for Børneudvalget, Trine Egetved, fortæller: 
"Jeg er rigtig glad for, at der generelt er god tilfredshed med den fleksibilitet, som forståelsespapiret giver. Lærernes arbejdstidsaftale har fyldt meget og forståelsespapiret blev netop lavet for at give mere fleksibilitet til at tilrettelægge arbejdstiden hensigtsmæssigt. Det ser langt hen af vejen ud til at fungere. Vi har derfor besluttet, at vi fastholder den praksis, der er i dag." 

Hvad siger skolerne 
Evalueringen er gennemført fra 21. februar til 7. marts 2017. Evalueringen bygger på drøftelser på hver enkelt skole mellem tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter, skoleleder og skolechefen. Der har også været dialog med lærerkredsen og skolelederkredsen. Samlet viser evalueringen, at lærerne lægger vægt på at kunne levere en god og spændende undervisning, i et miljø hvor både børnene og lærerne trives og udvikler sig. Der er generelt enighed om, at forståelsespapiret fungerer godt og giver en stor del af den ønskede fleksibilitet. Det fungerer med de nuværende 33 timers tilstedeværelse på skolen.  

For yderligere information: 
Børneudvalgsformand Trine Egetved, telefon 72 49 75 38