Pressemeddelelse: Ny handleplan for faglig og økonomisk styring på det specialiserede børneområde

Der har det seneste års tid været en stor stigning i sager på det specialiserede børneområde. Det betyder et større merforbrug end forventet ved den seneste budgetopfølgning. Børneudvalget behandler derfor den 29. maj en handleplan, som skal imødegå de økonomiske udfordringer.


 
I 2015 var der 725 sager i gang, mens antallet af sager udgør 913 i 2017. Det stigende antal sager skyldes blandt andet en stigning i antallet af underretninger, flere tvangsanbringelser, komplekse sager med flygtninge, flere børn og unge der udredes af psykiatrien og generelt flere børn med diagnoser. Flere sager betyder, at der bruges flere penge på hjælp og særlige tiltag. Flere kommuner i Hovedstadsregionen oplever en tilsvarende tendens. Handleplanen skal være med til at sikre, at økonomien kommer på ret køl igen.

Direktør for Børneområdet Steffen Bohni, udtaler:
"Det er vigtigt for os i Gribskov Kommune, at børnene får den hjælp de skal have. Det kommer i første række. Nu ligger der en handleplan for hvordan vi griber den faglige- og økonomiske udfordring an. Den skal nu politisk behandles i børneudvalget, hvorefter vi kan sætte den i værk".

Handleplanen indeholder blandt andet tiltag indenfor: 

Styrket og mere målrettet visitation  
Gennemgang af eksisterende sager  
Genforhandling af kontrakter  
Tydeligere serviceniveauer  
Forstærket og tidligere indsats  
Investering i hyppigere opfølgning  

Yderligere information:  
Direktør for Børneområdet Steffen Bohni, 7249 8212