Regnskab viser sund økonomi i Gribskov Kommune

Borgmesteren afleverer et stramt styret regnskab med solid kassebeholdning og gode rammer for øget vækst og styrket velfærd, selv om 2016 bød på stigende udgifter til specialtiltag for børn og unge.

Gribskov Kommunes kassebeholdning er i bedre form end forventet ved budgetårets begyndelse. Det viser kommunens årsregnskab for 2016.

Likviditeten – altså kommunens kassebeholdning – ser bedre ud i forhold til forventningen ved årets start. Det betyder, at der samlet er en stram styring af et budget, hvor der løbende afsættes penge til at ruste kommunen mod uforudsete udgifter.

”Som borger i Gribskov kan man glæde sig over, at en sund økonomi giver os et rygstød til både at udvikle vores velfærd og foretage de nødvendige investeringer, så vi også fremover er en kommune med vækst,” konstaterer borgmester Kim Valentin (V).

I 2017 er de større projekter bl.a. en ny vej mellem Græsted og Gilleleje, som skal påbegyndes, samt bygningen af den nye skole i Gilleleje.

Pres på kommunernes økonomi

Det gode regnskab er opnået i en tid, hvor mange kommuner – herunder Gribskov – oplever et stigende pres på det specialiserede område for børn og unge.

Det betyder for Gribskov, at udgifterne til særlige tiltag for børn og unge er stigende, da tilgangen øges. Det er dog en udvikling, som kommunen har set komme, og derfor er en række handleplaner allerede gennemført for at kontrollere stigningen.

Også det 3-årige uddannelsesforløb for unge, den særligt tilrettelagte uddannelse, lægger pres på kommunekassen. Flere unge får tilbudt det særlige forløb, hvilket giver øgede udgifter. Lige som med det specialiserede område er de stigende udgifter kendte og udviklingen er fulgt gennem hele året, og der arbejdes målrettet med aktiviteter, så udgiften er under kontrol.

Mindreforbrug

Regnskabet for 2016 viser, at der generelt har været et mindreforbrug på 52 mio. kroner på kommunens drift og 39 mio. kr. på anlægsområdet. Pengene er dog bundet op på projekter og aktiviteter, som stadig skal udvikles, og derfor bliver størstedelen af beløbet overført til næste år.

Gribskov Kommunes kassebeholdning var i 2016 på gennemsnitligt 167,4 mio. kroner. Det er ca. 25 mio. kroner højere end byrådets forventning ved årets begyndelse, hvor kassebeholdningen i budgettet var sat til 143,7 mio. kroner.

Samlet set har Gribskov en solid kassebeholdning og overholder målsætningen fra Kommunernes Landsforening (KL), som siger, at en kommune på Gribskovs størrelse bør have mindst 100 mio. kroner i kassen.

Yderligere information: Kim Valentin (V), borgmester, Gribskov Kommune, 72498200.