Startskuddet til den vigtigste undersøgelse af borgernes sundhed

3. februar modtog 4900 borgere i Gribskov Kommune et spørgeskema med spørgsmål til deres helbred. Borgernes svar er den eneste reelle viden, kommunen har om deres helbred og bruger svarene til at skabe målrettede aktiviteter, som styrker borgernes sundhed og trivsel. Udvalgsformand appellerer til, at alle tjekker deres digitale post og svarer, hvis de er udvalgt. De kan vinde præmier, hvis de svarer.

Får du søvn nok til at føle dig udhvilet? Bruger du e-cigaretter? Cykler eller går du på arbejde?

I morgen modtager 4900 tilfældigt udvalgte borgere i Gribskov Kommune spørgeskemaet 'Hvordan har du det?' i deres digitale postkasser eller med almindeligt papirbrev, hvis de er fritaget for digital post.

Undersøgelsen hedder 'Hvordan har du det?' og bliver sendt til borgere over 16 år. De bliver bedt om at svare på spørgsmål til både deres fysiske og mentale helbred og trivsel. Alle svar bliver behandlet fortroligt, for det er vigtigt, at alle svarer ærligt.

Gribskov har fordoblet antallet af borgere i undersøgelsen
Gribskovs politikere har fordoblet antallet af borgere i undersøgelsen i år, fordi svarene er vitale for kommunens mulighed for at skabe målrettede aktiviteter, som styrker borgernes sundhed. Derfor er det ifølge formand for Social- og Sundhedsudvalget Birgit Roswall (V) meget vigtigt, at borgerne tjekker deres digitale post på e-boks.dk eller borger.dk fra fredag 3. februar. De må også meget gerne huske familie og venner på at gøre det.

Og har de modtaget et spørgeskema, så opfordrer formanden dem til at svare på spørgsmålene, så Gribskov Kommune kan få den vigtige viden om deres sundhed.

"Svarene er vores eneste reelle viden om, hvordan vores borgere har det. Så jo flere svar vi får, jo bedre kan vi målrette vores aktiviteter og tilbud til borgerne, så vi kan blive sundere og dermed få mere livskvalitet," siger formanden.

Husk, at regionen står som afsender af spørgeskemaet
Undersøgelsen løber af stablen i alle landets kommuner hvert fjerde år og er et samarbejde med blandt andet Sundhedsstyrelsen og regionerne. Gribskov-borgernes svar vil nemlig både bidrage til lokale og nationale tiltag inden for sundhed. Birgit Roswall minder om, at Region Hovedstaden står som afsender af undersøgelsen, når man leder efter den i sin digitale postkasse.

Svar på spørgsmålene og vind præmier
For at få så mange som muligt til at svare kan borgerne vinde en række præmier. Og jo før man svarer, jo større er chancen for at vinde. Der er iPhones, supergavekort, og biografbilletter på højkant, så det er bare om at komme i gang.

Borgerne får spørgeskemaet 3. februar og 3. maj er sidste chance for at indsende sine svar.

Yderligere oplysninger:
Birgit Roswall, formand for Social- og Sundhedsudvalget, tlf. 2175 8058
Mikkel Damgaards, chef i Center for Social- og Sundhed, tlf. 7249 7467
Tine Baatrup, konsulent i Gribskov Kommune, tlf. 7249 7410

FAKTA OM UNDERSØGELSEN

 • Formålet med undersøgelsen er at kortlægge trivsel, sundhed og sygdom hos borgerne i Gribskov Kommune og resten af Region Hovedstaden.
 • Undersøgelsen hedder 'Hvordan har du det?' 4900 borgere over 16 år (Cirka 300.000 danskere i alt) får et spørgeskema i deres digitale postkasse eller per brev.
 • Deltagerne i undersøgelsen er tilfældigt udvalgte.
 • Resultaterne vil blive brugt i den løbende indsats for at forbedre folkesundheden i kommunerne, i regionen og i hele Danmark.
 • Undersøgelsen er en del af en national undersøgelse, og laves samtidigt i alle landets kommuner. Alle fem regioner, Sundhedsstyrelsen og Statens Institut for Folkesundhed gennemfører undersøgelsen på baggrund af en aftale mellem Danske Regioner, KL, Sundheds- og Ældreministeriet samt Finansministeriet.
 • For at få de mest brugbare resultater, er det vigtigt, at så mange som muligt, udfylder spørgeskemaet. Resultaterne fra undersøgelsen bliver samlet i rapporten ”Sundhedsprofil for region og kommuner 2017”, som udkommer i marts 2018.
 • Resultaterne af tidligere undersøgelser kan ses på hjemmesiden fcfs.dk.
 • Vi indhenter oplysninger om kontakt til læge og hospital fra en række sundhedsregistre, f.eks. Sygesikringsregistret og Landspatientregistret, samt andre oplysninger fra offentlige databaser på Danmarks Statistik.
 • Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Dine svar behandles fortroligt. Alle som arbejder med undersøgelsen har tavshedspligt.
 • Oplysningerne anvendes til statistik og dine svar afidentificeres, når der indhentes supplerende oplysninger fra registre. Undersøgelsens resultater opgøres udelukkende på gruppeniveau, således at dine svar ikke kan henføres direkte til dig. Undersøgelsen er godkendt af Datatilsynet.
 • Region Hovedstaden er dataansvarlig. Undersøgelsen laves af Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, Nordre Ringvej 57, 2600 Glostrup.
 • Nummeret på forsiden er med for, at vi kan holde rede på, hvem der har svaret. Vi trækker lod om præmier blandt de modtagne besvarelser som tak for deltagelse.
 • Præmierne er beskrevet på spørgeskemaets bagside. Jo hurtigere du svarer, jo større er dine chancer for at vinde. Har du spørgsmål til undersøgelsen kan du læse mere på hjemmesiden www.svar2017.dk eller ringe på 3863 4058 (man-fre kl. 9-15).