Udvalgsformand forventer fartgrænse ændret

Der skal foretages en trafiktælling, før politiet vil tillade, at fartgrænsen igen hæves til 60 km/t på udvalgte strækninger langs Strandvejen.

Der vil blive talt biler på Strandvejen i de kommende måneder, før hastigheden måske kan sættes op til 60 km/t på udvalgte steder.

Nordsjællands Politi har netop anmodet Gribskov Kommune om en trafiktælling, før politiet vil give lov til at hæve hastigheden. Byrådet har allerede vedtaget, at fartgrænsen bør hæves fra 50 km/t til 60 km/t på følgende strækninger:

  • Mellem Vejby Strand og Heatherhill Camping
  • Mellem Rørhavevej på Udsholt Strandvej og Helsingevej på Smidstrup Strandvej

Formand for teknisk udvalg, Brian Lyck Jørgensen (DF), er tilfreds med, at strækningen nu skal vurderes:

”Det skal være forsvarligt for alle trafikanter – bilister, cyklister og fodgængere – at vi hæver hastigheden til 60 km/t. Vi er nu i et samarbejde med politiet om at vurdere forholdene, og mit håb og min forventning er, at vi igen kan få fartgrænsen op til 60 km/t, som den tidligere har været på strækningen,” siger Brian Lyck Jørgensen.

Ifølge Justitsministeriets cirkulære om fartgrænser skal der være mindst 150 meter oversigt for bilisterne, hvis en fartgrænse skal være 60 km/t. Det gælder for hovedparten af de strækninger, hvor Gribskov Kommune gerne vil hæve fartgrænsen. I cirkulæret står der også, at der skal tages hensyn til cyklister og fodgængere – og i og med, at der ikke er etableret en separat sti til gående og cyklister, så kan det tale imod, at fartgrænsen hæves, oplyser Nordsjællands Politi i en skrivelse til Gribskov Kommune.

Trafiktællingen skal tage højde for sæsonudsving, fremgår det af politiets skrivelse. Målingen vil derfor foregår gennem 2017, både sommer og vinter, og dermed er der ikke udsigt til højere fartgrænse i nærmeste fremtid.

Yderligere oplysninger: Brian Lyck Jørgensen (DF), formand, teknisk udvalg, Gribskov Kommune, 72497539.