Udvalgsformand glæder sig over skole-fremgang

Markante forbedringer i folkeskolernes evne til fagligt at løfte eleverne udløser ros til lærere, pædagoger og elever fra børneudvalgets formand.

Gribskov folkeskoler viser god fremgang i forhold til at løfte elevernes faglige resultater.

Det viser en ny undersøgelse fra den liberale tænketank CEPOS på baggrund af tal fra Undervisningsministeriet.

Tre af Gribskovs folkeskoler står i undersøgelsen for markant bedre resultater, en enkelt holder status quo, mens en enkelt skole noterer en marginal tilbagegang i forhold til sidste år.

”Det er først og fremmest meget, meget glædeligt for elever og deres forældre på skolerne i Gribskov. Og så er der grund til at give lærere, pædagoger og andet personale på skolerne et kæmpe skulderklap for indsatsen med at løfte elevernes færdigheder,” siger formand for børneudvalget, Trine Egetved Sørensen (K).

 

Uafhængig undersøgelse

De nyeste tal fra CEPOS om skolernes undervisningseffekt viser en markant forbedringfor både Sankt Helene Skole og Gilbjergskolen.
Her er eleverne på Gilbjergskolen gået 0,5 point frem - fra tidligere at have haft en negativ undervisningseffekt ligger skolen nu lige i midten af skalaen på et 0.
På Sankt Helene er eleverne ligeledes gået markant frem med hele 0,5 point, selv om skolen stadig er en anelse under middel på listen med en undervisningseffekt på -0,2 point.

Nordstjerneskolen står også for en pæn fremgang på listen på +0,3, og ligger nu på samlet -0,1.

Gribskolen holder sin placering, mens Bjørnehøjskolen går en anelse tilbage med -0,1.

”Det er et langt, sejt træk at forbedre skolernes faglige resultater, men undersøgelsen viser, at vi generelt er på vej i den rigtige retning, og at der foregår et stort arbejde på skolerne. Det skal vi anerkende – og samtidig konstatere, at vi ikke er i mål og stadig har et stort arbejde foran os,” siger Trine Egetved Sørensen. Hun roser samtidig Helsinge Realskole, som i den nye undersøgelse topper listen over skoler, som forbedrer børnenes fagligheder.


FAKTA:

Folkeskoler i fremgang

3 af Gribskovs folkeskoler har markant fremgang i den nye CEPOS-undersøgelse af skolernes
undervisningseffekt. Undersøgelsen viser, hvor gode skolerne er til at hæve elevernes faglige niveau - vurderet ud fra elevernes sociale baggrund.

Fra skoleåret 2014/15 til skoleåret 2015/16:

  • Gilbjergskolen: +0,5 point
  • Sankt Helene Skole +0,5 point
  • Nordstjerneskolen +0,3 point
  • Gribskolen +/- 0
  • Bjørnehøjskolen -0,1 point

Yderligere information:

Trine Egetved Sørensen (K), formand, børneudvalget, Gribskov Kommune, 40385902.