Vild idérigdom blomstrer om ny nationalpark

Shelters til Nordsjællands pilgrimsrute, oplevelser for børnefamilier, fødevare-mekka, undervisningscenter på Esrum Kloster, og konfliktråd til at forebygge strid mellem parkens mange brugere. Borgerne har taget hul på diskussionen om, hvad Nationalpark Kongernes Nordsjælland skal rumme.

Der kommer ikke til at mangle idéer til, hvordan Nationalpark Kongernes Nordsjælland skal udvikle sig.

Det står klart, efter et borgermøde torsdag aften udviklede sig til et rent eldorado af spændende idéer. Borgermødet blev afholdt på Esrum Kloster, hvor 60-70 borgere, foreninger, lodsejere og andre med interesse i sagen var mødt op. Borgmester Kim Valentin (V) var vært ved mødet og flere andre af byrådets medlemmer lyttede interesseret med på de mange input fra borgerne.

”Når nationalparken åbner skal vi ramme jorden i løb. Vi skal simpelt hen være klar over, hvor vi vil hen og hvilke muligheder, parken giver os. Derfor er det en helt uvurderlig hjælp, når så mange borgere vil bruge lidt af deres tid på at fortælle, hvad de ønsker, at nationalparken skal udvikle sig til,” siger Kim Valentin på baggrund af gårsdagens møde.

Borgerne satte retningen

Mødet på Esrum Kloster drejede sig specifikt om, hvordan Gribskov vil udnytte de muligheder, den nye, store nationalpark giver. Nationalpark Kongernes Nordsjælland strækker sig over seks nordsjællandske kommuner, men Gribskov får en helt central i og med, at Esrum Kloster og Møllegård er udset til en central indgangsport for besøgende.

Mange borgere og foreninger havde på mødet netop forslag til, hvordan Esrum Kloster kan få en vigtig rolle i nationalparken:

  • Esrum Kloster kan få en central undervisningsmulighed, som kan udnyttes af skoler og gymnasier.
  • Klostret kan stå for formidling af viden om biodiversitet og dyrearter i parken.
  • Der kunne oprettes en slags mobil enhed, som Esrum Kloster kunne udlåne til fx lokalsamfund.

Der var også bekymrede miner fra borgere i netop Esrum omkring netop klostrets rolle. Her var opfordringen til byrådet at sørge for sikre trafikale løsninger, så et større antal turister, busser og besøgende ikke spolerer lokalsamfundet.

Andre borgere pegede på, at nationalparken ikke må komme til at handle udelukkende om Esrum Kloster – men netop først bliver levende, hvis parkens aktiviteter foregår i Gribskovs mange lokalsamfund. Blandt borgernes mange andre input var fx:

  • Oprettelse af shelters og overnatningsmuligheder, så folk får mulighed for at overnatte i nationalparken.
  • At indtænke parken i Pilgrimsruten Nordsjælland.
  • At oprette stier, der forbinder åen fra Esrum Kloster til kysten, således at kulturhistorien om pram-farten fra klostret kan fortælles.
  • At oprette stille-zoner i parken, så naturen kan nydes i fulde drag.
  • Et særligt konfliktråd, som skal forebygge tvister mellem parkens mange brugere.
  • 'Smag på Nordsjælland' og den lokale fødevareproduktion skal kobles sammen med nationalparken.
  • Børnefamilier skal have muligheder for oplevelser i parken – det er for kedeligt 'bare at gå en tur'.

Borgernes input bliver nu opsamlet til input for hele byrådet. Næste skridt er et mere formelt høringsmøde 11. september, som afholdes af Naturstyrelsen. Borgerne har også mulighed for at komme med på rundtur i parken, når Naturstyrelsen afholder en vandring i parken d. 18. september.

Yderligere information:

Kim Valentin (V), borgmester, Gribskov Kommune, 72498200.