Fælles kystbeskyttelse har vinden i ryggen

Kystbeskyttelses-projektet Nordkystens Fremtid får for alvor fart på i resten af 2018. Her kan borgerne blandt andet blive klogere på, hvordan kystbeskyttelsen kan ske i praksis. Kommunerne holder nemlig informationsmøder i maj og juni, hvor alle kan høre resultaterne af en stor teknisk undersøgelse af kysten.

De tre kystkommuner Halsnæs, Gribskov og Helsingør har fuld gang i bestræbelserne på at beskytte Nordkysten mod fremtidens storme.

Den politiske styregruppe for det fælles kystbeskyttelses-projekt Nordkystens Fremtid har for nylig holdt møde. De kunne konstatere, at projektet kører helt efter planen i et spændende og tætpakket 2018. Et af medlemmerne, borgmester i Halsnæs Kommune Steffen Jensen (A), siger:

”Vi er flere nye politikere i styregruppen her efter kommunalvalget, og vi kan slå fast, at selvom flere partifarver har skiftet, så bakker kommunerne stadig fuldt op om det fælles projekt. Vi er klar til at smøge ærmerne op,” siger borgmesteren.

Invitation til informationsmøde om de tekniske løsninger
Kommunerne når blandt andet en af de helt store milepæle i forsommeren 2018, hvor en stor konsulentrapport om de tekniske løsninger af rådgivergruppen Niras, DHI og Hasløv og Kjærsgaard bliver færdig. Den viser, hvordan det er muligt at beskytte kysten med en kombination af strandfodring med sand, grus og ral og hård kystbeskyttelse i form af skråningsbeskyttelse, bølgebrydere og høfder.

Borgmestrene i de tre kommuner inviterer derfor til lokale informationsmøder i maj og juni, hvor alle interesserede kan høre om rapportens konklusioner, inden kommunerne træffer det endelige valg om kystbeskyttelse.

Borgmester i Gribskov Kommune Anders Gerner Frost (NytGribskov) fortæller:

”Det er rigtig vigtigt for os at præsentere forarbejderne og de foreslåede løsninger for borgerne. Og eksperterne fra rådgivergruppen er naturligvis med, så der er mulighed for at stille spørgsmål til det omfattende arbejde, de præsenterer,” siger Anders Gerner Frost.

Vi skal passe på naturen i havet
Kommunerne skal i løbet af 2018 også finde ud af, hvor de mest skånsomt kan hente sand, grus og ral til kystbeskyttelsen. Derfor har kommunerne netop indgået kontrakt med en rådgiver, som har ekspertisen til at pege på de bedste områder. Her slår borgmester i Helsingør Kommune Benedikte Kiær (K) fast, at Øresund ikke er en mulighed.

Hun fortæller videre, at kommunerne skal i gang med en miljøvurdering efter sommerferien:

”Havmiljøet i Øresund er allerede stærkt udfordret af mange års sandsugning. Derfor er det vigtigt, at det kommende projekt skal kunne gennemføres uden at skade havmiljøet yderligere. Derfor skal vi have kortlagt, hvad strandfodringen vil betyde for livet i havet og på kysten. Det er klart, at vi skal gøre det så skånsomt som muligt,” siger borgmesteren.

Yderligere oplysninger:
Anders Gerner Frost, borgmester i Gribskov Kommune, tlf. 7249 8215
Astrid Ravnsbæk, direktør for Teknik og Miljø i Gribskov Kommune, tlf. 7249 6644
Benedikte Kiær, borgmester i Helsingør Kommune, via presserådgiver Jesper Tidemann tlf. 2193 5986
Kim Jørgensen, direktør Helsingør Kommune, tlf. 4928 2730
Steffen Jensen, borgmester i Halsnæs Kommune, tlf. 2620 0782
Martin Barnkob Lindgreen, direktør i Halsnæs Kommune, tlf. 2081 6241

FAKTA:
Tid og sted for de tre informationsmøder vil blive annonceret i de lokale aviser og på projektets hjemmeside: www.nordkystensfremtid.dk