Forlig afblæser strejke og lockout

Der er indgået forlig mellem arbejdsmarkedets parter på det kommunale område.

Det betyder, at strejke og lockout derfor er afblæst for ansatte i Gribskov Kommune. De faglige organisationer skal nu stemme om det indgåede forlig.