Flere penge i puljen til Idrætspas

Flere familier med lav indkomst, hvor børnene gerne vil dyrke idræt kan nu søge om Idrætspas. Man fritages bl.a. for at betale kontingent.

Udvalget for Forebyggelse og Idræt har på sit møde den 13. august 2018 besluttet at tilføre puljen ekstra penge.

Der har i 2018 været afsat 80.000 kr. i puljen men nu er der tilført yderligere 50.000 kr.
Det betyder, at endnu flere familier med børn og unge kan få glæde af at gå til idræt, da de kan søge støtte til kontingentfritagelse og rekvisitter.

Puljen for Idrætspas er kommet i stand for år tilbage, og giver Idrætspas til børn og unge af forældre, som ikke har ressourcer til, at børnene/de unge kan dyrke idræt i foreningsregi.

Hvordan og hvem der kan søge om tilskud fra puljen kan du læse mere om her

Det er stadig forældrene, der henvender sig i Idrætsforeningerne, når de har ønske om at søge støtte via puljen. Idrætsforeningerne er behjælpelige med at udfylde ansøgningsskema og indsende til Kultur og Fritid.

Det er idrætsforeningerne, der søger om tilskud til Idrætspas, lige som tilskud også udbetales til idrætsforeningerne.