Forældre-input til politiske prioriteringer for børn

Forældre til børn i skoler og daginstitutioner har lagt stor energi i høringssvar om, hvordan pengene prioriteres i de kommende år. Udvalgsformand kvitterer for indspark, og byrådet har nu ændret planerne for området.

Der er blevet rumsteret i det politiske værksted efter stor interesse blandt forældre for genopretnin-gen af Gribskov Kommunes økonomi.
Byrådet har i dag udmøntet planerne for børneområdet, og formand for udvalget for børn og fami-lie, Sisse Krøll Willemoes (nytgribskov), roser forældrene for at have taget handsken op og udfor-dret politikerne.
”Det er rigtig positivt, at så mange forældre hurtigt og konstruktivt har givet os input til, hvordan vi prioriterer pengene på børneområdet. Nu har vi fået en diskussion i byrådet, hvor forældrenes me-ninger har ændret på nogle af de ting, vi havde sendt i høring,” siger hun.
Blandt de punkter, hvor forældrenes kommentarer og høringssvar har vejet ind, er:
• Dagplejernes gæstehus i Helsinge lukkes, men selve tanken om en gæste-funktion, hvor børn kan passes, hvis en dagplejer er syg, skal beholdes. Det skal nu aftales nærmere, hvilken model der passer bedst.
• Lukningen af én af Gilbjerg Børnehus’ tre matrikler skal undersøges nærmere. I første op-læg stod Hestehaven til lukning. Nu skal forældrebestyrelsen og den lokale ledelse undersø-ge, hvilken matrikel som skal lukkes.
• Den såkaldte FO-camp, hvor alle Gribskovs fritidsordninger i sommerferien skulle samles på kun én FO er aflyst. Alle fritidsordninger opretholdes, dog med to lukkeuger i sommerferi-en.
Med dagens beslutning i byrådet spares der ca. otte mio. kroner næste år på børneområdet og 12,5 mio. kroner i de efterfølgende år. Besparelserne sker ud af et samlet budget på børneområdet på knap 650 mio. kroner årligt.


Yderligere oplysninger:
Sisse Krøll Willemoes (nytgribskov), formand for udvalget for børn og familie, 72498219.