Langsigtet budgetaftale med bredt flertal

Der er lagt en langsigtet plan for at genoprette Gribskov Kommunes økonomi og gøre plads til inve-steringer i en attraktiv kommune. Budgetaftalen får bred politisk tilslutning.

Det har været svære forhandlinger med at få skabt balance i økonomien og råderum i fremtidens Grib-skov. Aftalen blev indgået sent torsdag aften med tilslutning fra alle partier i Byrådet og dermed 22 ud af 23 byrådsmedlemmer.

Der er lyttet til borgerne og fundet penge til at bevare Holbohave og videreudvikle demensindsatsen. Der er også fundet plads til børn, sundhed og forebyggelse i form af opnormering i dagtilbud (mini-mumsnormeringer), indsats til forebyggelse, kunstgræsbaner i Vejby og Helsinge og sundhedshus. Ud-viklingen indenfor sundhedsområdet forventes de kommende år at medføre, at kommunerne skal overtage flere opgaver, hvor et sundhedshus vil være et omdrejningspunkt. Sundhedshuset indeholder en akutfunktion, hjemmesygepleje, tandklinik og genoptræning og arbejdet med projektet startes op i 2019.

Det har også været muligt at finde finansiering til vejen mellem Græsted og Gilleleje med påbegyndelse i 2020. En investering der understøtter vækstdagsordenen til stor gavn for kommunens mange virk-somheder og borgere, der pendler ind og ud af kommunen hver dag. Trafiksikkerhed er også priorite-ret og der er fundet penge til en rundkørsel på Kildevej ved Tibirke i 2021.

Finansieringen kommer gennem en indkomstskattestigning på 0,8% og en administration, som må gå foran og se på, hvordan der kan drives kommune for færre ressourcer.

Planen indeholder store investeringer de kommende år, hvilket betyder, at der er behov for at tænke i et langsigtet perspektiv på 8 år.

Læs aftalen


Partiernes kommentarer til aftalen:


Se nytgribskovs kommentar til budgetaftalen


Se Socialdemokratiets kommentar til budgetaftalen


Se Enhedslistens kommentar til budgetaftalen


Se De Konservatives kommentar til budgetaftalen


Se Dansk Folkepartis kommentar til budgetaftalen


Se Venstres kommentar til budgetaftalen