Milepæl i genopretningen af Søborg Sø!

Miljø- og Fødevareministeriet har opkøbt 210 hektar jord af tre lodsejere. Det svarer til 40 % af det areal der skal til for at genskabe Søborg Sø. Projektet om at genoprette Nordsjællands fjerdestørste sø er således rykket tættere på målet. De første lappedykkere, traner og venner forventes at kunne flytte ind i 2023.

Pressemeddelelse fra Miljø- og Fødevareministeriet