Ny affaldsplan med stort fokus på genanvendelse

Miljø, Klima og Kyst nikkede i går til Affaldsplan Gribskov 2019-2030, som skærper fokus på genanvendelse af ressourcerne. Det skal blandt andet være lettere for borgerne at komme af med deres sorterede affald som pap, metal og plastik.

Vores affald er fyldt med nyttige ressourcer, som vi skal blive endnu bedre til at sortere og genanvende til gavn for både økonomien og naturen.

Det er tanken bag Affaldsplan Gribskov 2019-2030, som sætter rammerne for affaldsplanlægningen i Gribskov Kommune med særlig fokus på de første seks år.

Affaldsplanen indeholder fire temaer: ’Mere og bedre genanvendelse’, ’Smartere affaldsløsninger’, ’Sammen om affald’ og ’Skadelige stoffer ud af affaldet’.

Initiativer i affaldsplanen
Planen blev behandlet på udvalget Miljø, Klima og Kyst i går, hvor udvalget besluttede at sende planen videre i høring de næste otte uger frem til og med 5. november. Formand Michael Hemming Nielsen (Ø) fortæller om et af tiltagene i planen:

”Vi har høje ambitioner med den her affaldsplan. For eksempel vil frem til 2022 have 250 tons affald flyttet fra småt brændbart over i genanvendelse. Blandt andet vil vi fokusere med på at få sorteret mere tekstil som tøj og gamle klude og viskestykker,” siger formanden og fortsætter:

”Og så vil vi indføre et system til øget sortering af affald ved alle husstande i kommunen. Vi ved endnu ikke, hvilket system vi vil indføre – da vi stadig er i gang med at undersøge, hvad der vil fungere bedst i vores kommune, så blandt andet sommerhusområderne også kommer med, men det skal stå klart i 2021 ifølge planen,” slår han fast.

Derudover indeholder planen en række initiativer som for eksempel at mindske mængden af erhvervsaffald, forbedre sorteringen af affald på institutioner og at blive bedre til at få sommerhusejere til at sortere affald. Affaldsplanen indeholder i alt 14 indsatsområder.

Høringsperiode begynder
Efter høringsperioden skal Økonomiudvalget og siden Byrådet behandle affaldsplanen – det sker efter planen den 10. december.


Yderligere oplysninger:
Michael Hemming Nielsen, formand, Miljø, Klima og Kyst, tlf. 2285 7363
Dorethe Pedersen, centerchef, Center for Teknik og Miljø, tlf. 7249 6832

Fakta:
Forslag til ’Affaldsplan Gribskov 2019-2030’: www.gribskov.dk/affaldsplan